Arditurriko mugimendua

Nor Pagadizabal Artola, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-051
Pasartea 0:08:30 - 0:10:10 (1' 40'')
Laburpena Arditurriko meategietan mugimendu handia izaten zen. Langileez gain, jantokira eta kantinara etortzen ziren hornitzaileak ere asko ziren.

Transkribapena

-'Ta zea han bai al zen tabernikan 'o zerbaitt 'e 'ro? A bueno, komedoria bai, ez? San zu bazela...
-Komedorian kantina eukitzen zuten hoik Prantzesa 'ta hoik.
Lehenotik Martinmotzek 'e bai. Jenero askoik ez, ardua 'ta patarra 'ta kafia 'ta hola. Biño bai, bai. Nahi izan ezkeo.
-Bazen han.
-Bazen.
-Biño dembo askuan ez zen izango han, tabernan. Demboik galtzeko ez zen izango han.
-Ez. Lanteiko ordutan ez zon hara joteik. Gio handik ate ezkeo libre zen. Nik uste. Geo nahi zunak laneko ardua pixarra handikan hartutzen zuten askok.
-A bai?
-Zatua 'ro. Guk 'e bai batzutan. Hola.
-Muimento erra izango zen e, hor e?
-Bai... Politta zen.
-Karo geo kantinako 'ta 're jana kartzea 'ta 're ibilli berko zuten, ez?
-Bai. Hor ailletzen zen kamion kontua 're kamiyua iñ ezkiotik behintzat kantidadia. Batek hau karko zun, bestik hoi karko zun, bestik hua karko zun.
Mutillak ze muimentua! Oso politta zen hoi. Oso zea politta. Arratsin 'ta goiko zeatik beitu 'ta dena argiya 'ta. Herri koxkor bat bezela. Oso politta! Oan larrak hartua dena. Politta do.
-Nola hartzen dun larrak eta otiak e?
-Bai, zikiñak bai auro aski han.
-Ez zun, ez zun mango.
-Auro, auro ez da. Hogeita bi urte 'ro baia itxi zela.
-Bai. Zeai 'ta kosta yote