Jakin : indikatiboa-orain : nor-nork

Nornikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
ni--------
hi(g)--------
hi(e)--------
huradakit
dakit
zekit sarrera
zakiñet, zekiñat sarrera
dakik
dakik sarrera

dakin
dakin sarrera

daki
daki
zakik sarrera
zakin
dakigu
dakigu
zakiyau
zakiñau
dakizu
dakizu, dizkizu

dakizue
dakizute

dakite
dakite
zakitek
zakiten, zekiten sarrera
gu--------
zu--------
zuek--------
haiekdakizkit
dakizkit
zakizkit
zakizkiñet
dakizkik
dakizkik sarrera

dakizkin
dakizkin

dakizki
dakizki
zakizkik
zakizkin
dakizkigu
dakizkigu
zakizkiyau
zakizkiñau
dakizkizu
dakizkitzu

dakizkizue
dakizkitzute

dakizkite
dakizkite
zakizkitek
zakizkiten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.