Ibili : indikatiboa-orain : nor

NorAditza
ninabil
nail
naillek
naillen
hi(g)habil
yabil

hi(e)habil
yabil

huradabil
dail
zaillek
zaillen
gugabiltza
gailtza
gailtzak
gailtzan
zuzabiltza
zabiltza

zuekzabiltzate
zailtzate

haiekdabiltza
dailtza
zailztek
zailzten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.