Ibili : indikatiboa-lehen : nor

NorAditza
ninenbilen
naillen
nailleken
naillenen
hi(g)henbilen
yabillen

hi(e)henbilen
yabillen

hurazebilen
zebillen, zabillen
zailleken
zaillenen
gugenbiltzan
gailtzan
gailtzaken
gailtzanen
zuzenbiltzan
zailtzan

zuekzenbiltzaten
zailtzaten

haiekzebiltzan
zailtzan, zebiltzan
zailzteken
zailztenen

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.