Egon : indikatiboa-orain : nor

NorAditza
ninago
no, noz
niok
nion sarrera
hi(g)hago
yo, yoz

hi(e)hago
yo, yoz, hago sarrera

huradago
do
ziok
zion sarrera
gugaude
gaude, goz
gaudek, gozek
gauden, gozen sarrera
zuzaude
zaude, zoz

zuekzaudete
zozte

haiekdaude
daude, dozte, dauzte
zioztek
ziozten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.