Egon : indikatiboa-lehen : nor

NorAditza
ninengoen
neon, nitzon
nioken
nionen
hi(g)hengoen
yozen

hi(e)hengoen
yozen

hurazegoen
zon, zeon
zioken sarrera
zionen sarrera
gugeunden
geunden, giñan, giñun, giñon, giñan
geundeken
geundenen
zuzeunden
zaunden, ziñan

zuekzeundeten
zeundezten, ziñaten, ziñazten

haiekzeuden
zauden, zozten, zeuden
ziozteken sarrera
zioztenen

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.