Eduki : indikatiboa-orain : nor-nork

Nornikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
ni-naukak


naukan


nauka


-naukazu


naukazue


naukate


hi(g)--------
hi(e)--------
huradaukat
dakat
zakat, sarrera
zakanet, zakañet
daukak
dakak

daukan
dakan

dauka
daka
zakak
zakan
daukagu
dakagu
zakayau
zakañau
daukazu
dakazu

daukazue
dakazute

daukate
dakate
zakatek
zakaten sarrera
gu--------
zu--------
zuek--------
haiekdauzkat
dauzkit, dazkat, dakazkit
zakazkit, zazkat
zakazkiñet, zazkañat sarrera
dauzkak
dakazkik, dazkak

dauzkan
dakazkin, dazkan

dauzka
dakazki, dauzki, dazka
zakazkik, zazkak
zakazkin, zauzkin, zazkan
dauzkagu
dakazkigu, dazkagu
zakazkiyau, zazkayeu
zakazkiñau, zazkañeu
dauzkazu
dakazkizu, dazkazu

dauzkazue
dakazkizute, dazkazute

dauzkate
dakazkite, dozkite, dazkate
zakazkitek, zazkatek
zakazkiten, zazkaten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.