Potentziala-lehen : nor

NorAditza
ninintekeen
nitteken
nittekeken
nittekenen
hi(g)hintekeen
ittekeken

hi(e)hintekeen
ittekenen

hurazitekeen
zitteken
zittekeken
zittekenen
gugintezkeen
giñezken
giñezkeken
giñezkenen
zuzintezkeen
ziñezken

zuekzintezkete
ziñezteken

haiekzintezken
zittezteken
zitteztekeken
zitteztekenen

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.