Indikatiboa-orain : nor

NorAditza
ninaiz
naz, na
nak sarrera
nan sarrera
hi(g)haiz
yaz sarrera

hi(e)haiz
ñaz sarrera

hurada
da
duk sarrera
dun sarrera
gugara
ga
gattuk sarrera
gattun sarrera
zuzara
za

zuekzarete
zazte

haiekdira
dia
ttuk sarrera
ttun sarrera

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.