Indikatiboa-lehen : nor-nori

Nornirihiri(g)hiri(e)harigurizurizueihaiei
ni-nintzaian


nintzainan


nintzaion


-nintzaizun


nintzaizuen


nintzaien


hi(g)hintzaidan


--hintzaion


hintzaigun


--hintzaien


hi(e)hintzaidan


--hintzaion


hintzaigun


--hintzaion


hurazitzaidan
zitzaidan, zin
ziken sarrera
zinen sarrera
zitzaian
ziken sarrera

zitzainan
zinen sarrera

zitzaion
zitzayon, ziyon
zioken sarrera
zionen sarrera
zitzaigun
zigun
ziuken
ziunen sarrera
zitzaizun
zizun

zitzaizuen
zizuten

zitzaien
ziyoten
zioteken
ziotenen sarrera
gu-gintzaizkian


gintzaizkinan


gintzaizkion


-gintzaizkizun


gintzaizkizuen


gintzaizkien


zuzintzaizkidan


--zintzaizkion


zintzaizkigun


--zintzaizkien


zuekzintzaizkidaten


--zintzaizkioten


zintzaizguten


--zintzaizkieten


haiekzitzaizkidan
zizkin, izkin
izkiken
izkinen
zitzaizkian
izkiken

zitzaizkinan
izkinen

zitzaizkion
zizkan
izkioken
izkionen
zitzaizkigun
izkigun
izkiguken
izkigunen
zitzaizkizun
izkizun, zizun

zitzaizkizuen
izkizuten, zizuten

zitzaizkien
izkiyoten, ziyoten
ziyoteken, izkioken
ziyotenen, izkionen

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.