Indikatiboa-baldintzazkoa-ondorioa-orain : nor

NorAditza
ninintzateke
nitzake

hi(g)hintzateke
yitzake

hi(e)hintzateke
ñitzake

huralitzateke
litzake

guginateke
giñake

zuzinateke
ziñake

zuekzinatekete
ziñazteke

haieklirateke
like

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.