Indikatiboa-baldintzazkoa-baldintza : nor-nori-nork

Nor: hura

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-bahit
bahike

bahit


balit
balike

-bazenit
bazenike

bazenidate
bazeniteke

balidate
baliteke

hiri(g)banik
banike

--balik
balike

bagenik
bagenike

--baliate


hiri(e)banin
baniñen

--balin
bañike

bagenin
bageniñe

--balinate


haribanio
baniyoke

bahio
bayoke

bahio
bañoke

balio
baliyoke

bagenio
bageniyoke

bazenio
bazeniyoke

bazeniote
bazenioteke

baliote
baliyoteke

guri-bahigu
bahiguke

bahigu


baligu
baliguke

-bazenigu
bazeniguke

bazeniguke
bazeniguteke

baligute
baliguteke

zuribanizu
banizuke

--balizu
balizuteke

bagenizu
bagenizuke

--balizute
balizuteke

zueibanizue
banizuteke

--balizue
balizuteke

bagenizue
bagenizuteke

--balizuete
balizuteke

haieibanie
baniyoke

bahie
bayoke

bahie
bañoke

balie
baliyoke

bagenie
bageniyoke

bazenie
bazeniyoke

bazeniete
bazeniyoteke

baliete
baliyoteke

Nor: haiek

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-
-
hiri(g)


--

--


hiri(e)


--

--


hariguri-
-
zuri


--

--


zuei


--

--


haieiKomentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.