Eraikuntzak eta Azpiegiturak

Jauregiak, udaletxea, dorretxeak, ubideak, eztolda. Errotak. Kanposantua. Labaderoak. Urtegia. Armarriak; Bainuetxeak; Indar-etxeak

Oiartzunen lantegirik ez

Transkribapena

Nor Jesus Camarero-Nuñez Sorondo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-139
Pasartea 0:25:47 - 0:27:34 (1' 47'')
Laburpena Oiartzunen garai batean ez zegoen lantegirik.Jendea kanpora joaten zen lanera. Orduko alkateari ez zitzaion interesatzen "Plan de ordenación" izatea, horrela berak baitzuen agintea, noski fabore truke. Lartaunen bitartez ordena jartzen ahalegindu ziren.

botatako etxeak

Transkribapena

- Hemen e autopista iteko baserrin bat o' bota zuten o' etxen bat o'?
- Bai
- Bai
- Bai, bai hemengo hurrengo etxia, Hemen hurrengo etxia bai Iragorri da bai 'ta harrei 're patu ziyoten 'ta Errenteiyan hartu zun , beste garaje 'ta abar da, bai ondo patu ziyoten e, ondo patu bai autopistak denak ondo patu zun.
Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 0:36:09 - 0:36:32 (0' 23'')
Laburpena Autopista egiteko botatako etxeak zein ziren aitatzen du: Iragorri,

autopista

Transkribapena

- Baiño bueno esaten ai giñan etxia in 'ta geo, geoztik in zutela autopista.
- Bai, bai hoi sa hoi sango nun 'ta
- hala etxia in genun (...) 'ta ya bizitzen ai giñala autopista 'ta ya planua 'ta yasta 'ta planun erdiyan, autopistako planun erdiyan hara 'ta yasta bono
Jon Lasarten ofizinak 'ta juteko, hara ez dakit zenbat denborara, beak e' ez zakiten, zortzi urte bai, seuro ez zakitena harrapatuko zuten etxia 'ro ez zuten o',
'Ta hara jun 't aba bueno:
"-Uste son esto esto, bueno pues hemos puesto estos precios. La autopista ustedes pondran inconveniente " San ziguen ya "-...ustedes pondran inconvenientes nos haran retrasar un poco, pero la autopista se hará eh, eso seguro!"
Ya u, " Bueno asi que ¿Que precios? pues industrial..." esaten ai zian bai sesenta pesetas o' patzen zutela metrua 'ta
" Industrial seiscientas pesetas, urbano..." cuatrocientas o quinientas o' ez dakit zer 'ta gio zona rural ba... "usted corresponde a urbano."
Ta geo ate giñan andria 'ta kanpoa ofizinatik eta esan niyona: "- Jolin difentzi erra do a sesenta a cuatrocientos!"
'Ta seittun konfor, bien. Arai: -" ¿Que?
- Bueno vamos a ver hemos hablau hay matrimonio y nos a parecido un precio razonable...
- Y uste tambien razonable eh"
Esan ziun hango ofizinako autopistako jefe itten zunak: " uste tambien razonable."
" Bueno pues antes de dos meses ya tiene el dinero eh del terreno. A usted le coje este trozo de terreno"
Bai 'ta hala hartu ziun hor orduan ta baita 're patu han seittuan, ta bien. Klaro oseake terrenua guk dena patu genuna miño diru gehiyo!
'Ta hala beñipin ya etxia in, 'ta (..) geo hemen bizi gala!
'Ta geo berriz autopista zabaldutzeko berriz, 'ta jendia oan keja inber zela 'ta ez hemengo bas hemengo etxe bat, 'ta horko etxe bati 'ta horko etxiai eskallera 'ta ez dakit zer 'ta (...) hoik proponittu
"¿-Bueno y cuanto nos pagarian toda la casa?
- A bueno si quieren toda la casa esta casa tiene mucho valor... " 'ta " -Le pagamos tanto- 'ta "-Bien ."
'ta ez dakit alaba o' ez dakit zer Oriyon o' numatte, 'ta hara junak dia bizitzea hoik 'ta gu bertan 'ta lengo terrenua, berriz bigarren aldiyan e' bean terrenua 'ta
biarren terrenua 're beak patu in ziguten (...) oañ e ba terrenua eongo da, novecientos diez metros o' uste 'ut zela, ta seiscientos metros o' behiñpin
oseake baratza 'ta lurra hor hor dozte arbolak e' bai, hara hoi mizpira japonesa o' ez dakit ikusi bazu hori-horiyak ear askuak eta hurrak eta bar 'da
nik dakitena baserriko martxa dena 'ta hurritza 'ta hurrak hurra mordu
Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 0:32:49 - 0:36:09 (3' 20'')
Laburpena Autopista eraiki zutenean nola ordaindu zieten kontatzen du, gustura geratu zen jasotakoarekin, berak ordaindutakoa baino gehiago jaso zuen eta. Ondoren zabaltzeko ere berriz lurrengatik ordaindu egin zieten.

Ugaldetxoko etxeak

Transkribapena

-'Ta hor ezkondu 'ta esan dezu Zulatxipitik Juansendoa jun ziñala.
-Juansendo.
-Hoi da Juansendoa, bizitzea. Eta hor etxe gehiyo 're bazien.
-Bai, errota. Ne itxian bazterrin errota. Geo Juantxene, Palaziyo eta Aldabene. Geo Txikierdi aldea, Txokua, Zuaznabar.
-Biño oan hoi kambiatua do.
-Botik hoik.
-Bota in zittuzten?
-Bai. Oi! Biriak eta denak itteko.
-'Ta zuek hor zenittuzten lurrak eta hor zenuten baserriya 'ta ze pasa zan hoikin?
-Oi! Zeak, Mamutek eosi zittun denak.
-'Ta patu in zizuten?
-Bai. Beak nahi zutena patu.
-Gutxi!
-Gutxi, aleiya, nik aztua dakat zembat patu ziuten, biño... Gutxi, beak nahi zutena.
-'Ta ze etorri zian, esanez: "Bueno hau..."
-Hoi nik aztua dakat beimpiñenin. Ordun nahi 'ta nahiy ez eman in ber zeniyon hoiri.
Nor Jauregi Oiartzabal, Carmen
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-090
Pasartea 0:54:44 - 0:56:03 (1' 19'')
Laburpena Zulatxipitik Juansendora joan zen bizitzera. Baina, Mamut egiteko beren etxea eta inguruko beste pare bat espropiatu egin zituzten.

Askak

Transkribapena

- 'Ta geo gororo bazten, uaiñ ez da... Depo... Zea, depositua den bazterra hartan, beste aska bat. Kendu 'ta ibilli zuten, geo jarri ingo zutela 'ta. Aska hura, hura zen berriz, behiyak joten zianak zeako, Axeiyeneko behiyak eta... Hola behiyak zittuztenak eamaten zittuzten ura iatea hara.
Han aska hura beti betia ioten zen ura zeriyola.
- 'Ta Axeiyanak hemen izango (...)
- Axeiyanak hara joten zian. Ez, goro 're bazen beste aska. Bi aska zian, bero 'ta goro.
Axeiyanekuak goikoa joten zin.
- Ordun behiyak kalin barrena ibilko zin?
- Goiko kalin betti!
- Oain hor behiya ikusteko!
- Oaiñ ez da behiyik 'ta holokoik! Biño orduan... Hantxe behiyak ikasiyak eoten zian noski! Atzetzen zittuztenian bat 'o bi joten zian, ura ian 'ta itxea.
- Ya ohittuk!
- Karo!
- 'Ta itturriyak non zin? Oaingo itturri berak al dia? Hor Xabale aurrekuk eta...
- Xabalen da oaiñ kantoiyian zea, 'ta leno zen, itxia nola da, zeak... Xabaleko itxi hoi, harrek goiko kalea ayeka hora... Kantoi hartan itturriya 'ta goiko kalin 'e beste itturriya. 'Ta geo zea, zeako Kamioneko 'ro, kontsejupeko atzi hartan berriz, beste itturri haundiy hura.
- Kastroneku hortan.
- Kastronekua, bai. 'Ta hola.
- Bazin itturri mordoska 'at! Ez?
- Kalian bertan. 'Ta geo bero 're bai, 'ta bian Posta aldian 'ta.
Nor Bikandi Aristizabal, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-020
Pasartea 0:45:15 - 0:47:15 (2' 00'')
Laburpena Plazan bazeuden behiak zituztenak eta hauek bertako asketara joaten ziren ura edatera. Gaur egun dauden iturriak ere bazeuden orduan.

Zuloagaerrota

Transkribapena

Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-014
Pasartea 0:27:20 - 0:28:30 (1' 10'')
Laburpena

Zuloagaerrota martxan ezagutu zuen. Artoa eraman eta irina bertan egiten zuten. Lesakatik ere etortzen ziren errota honetara. Kaxildaren etxean ogia egiten zuten labean.