autopista

Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 0:32:49 - 0:36:09 (3' 20'')
Laburpena Autopista eraiki zutenean nola ordaindu zieten kontatzen du, gustura geratu zen jasotakoarekin, berak ordaindutakoa baino gehiago jaso zuen eta. Ondoren zabaltzeko ere berriz lurrengatik ordaindu egin zieten.

Transkribapena

- Baiño bueno esaten ai giñan etxia in 'ta geo, geoztik in zutela autopista.
- Bai, bai hoi sa hoi sango nun 'ta
- hala etxia in genun (...) 'ta ya bizitzen ai giñala autopista 'ta ya planua 'ta yasta 'ta planun erdiyan, autopistako planun erdiyan hara 'ta yasta bono
Jon Lasarten ofizinak 'ta juteko, hara ez dakit zenbat denborara, beak e' ez zakiten, zortzi urte bai, seuro ez zakitena harrapatuko zuten etxia 'ro ez zuten o',
'Ta hara jun 't aba bueno:
"-Uste son esto esto, bueno pues hemos puesto estos precios. La autopista ustedes pondran inconveniente " San ziguen ya "-...ustedes pondran inconvenientes nos haran retrasar un poco, pero la autopista se hará eh, eso seguro!"
Ya u, " Bueno asi que ¿Que precios? pues industrial..." esaten ai zian bai sesenta pesetas o' patzen zutela metrua 'ta
" Industrial seiscientas pesetas, urbano..." cuatrocientas o quinientas o' ez dakit zer 'ta gio zona rural ba... "usted corresponde a urbano."
Ta geo ate giñan andria 'ta kanpoa ofizinatik eta esan niyona: "- Jolin difentzi erra do a sesenta a cuatrocientos!"
'Ta seittun konfor, bien. Arai: -" ¿Que?
- Bueno vamos a ver hemos hablau hay matrimonio y nos a parecido un precio razonable...
- Y uste tambien razonable eh"
Esan ziun hango ofizinako autopistako jefe itten zunak: " uste tambien razonable."
" Bueno pues antes de dos meses ya tiene el dinero eh del terreno. A usted le coje este trozo de terreno"
Bai 'ta hala hartu ziun hor orduan ta baita 're patu han seittuan, ta bien. Klaro oseake terrenua guk dena patu genuna miño diru gehiyo!
'Ta hala beñipin ya etxia in, 'ta (..) geo hemen bizi gala!
'Ta geo berriz autopista zabaldutzeko berriz, 'ta jendia oan keja inber zela 'ta ez hemengo bas hemengo etxe bat, 'ta horko etxe bati 'ta horko etxiai eskallera 'ta ez dakit zer 'ta (...) hoik proponittu
"¿-Bueno y cuanto nos pagarian toda la casa?
- A bueno si quieren toda la casa esta casa tiene mucho valor... " 'ta " -Le pagamos tanto- 'ta "-Bien ."
'ta ez dakit alaba o' ez dakit zer Oriyon o' numatte, 'ta hara junak dia bizitzea hoik 'ta gu bertan 'ta lengo terrenua, berriz bigarren aldiyan e' bean terrenua 'ta
biarren terrenua 're beak patu in ziguten (...) oañ e ba terrenua eongo da, novecientos diez metros o' uste 'ut zela, ta seiscientos metros o' behiñpin
oseake baratza 'ta lurra hor hor dozte arbolak e' bai, hara hoi mizpira japonesa o' ez dakit ikusi bazu hori-horiyak ear askuak eta hurrak eta bar 'da
nik dakitena baserriko martxa dena 'ta hurritza 'ta hurrak hurra mordu