Zator lana

Nor Pagadizabal Artola, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-050
Pasartea 0:24:00 - 0:27:30 (3' 30'')
Laburpena Topografoak prezisio ikaragarria zuen; zatorraren modukoa omen zen. Burdin bat jartzen zuen lurrazalean bi kilometrotara-edo, zuloa egiten hasi, eta, janez-janez, burdineraino iristen ziren, batere deskuidurik gabe. Meazuloa nola egiten zen. Hika.

Transkribapena

- Ttikiy hoi, hoi lan asko itten zula saten zuten, planutan 'ta, geo bazakin harek mendipetik noa jon e? zatorra bezelakua zen hua! Harek esaten tzun mendiyan konpaziyo batea Pullin han jarriko zun holaxe ezkaka bat, burni bat sartuta, 'ta jarriko zen, Maraitik abituko zun galeiya hara...
"Nik san bezela tortzen bazazte burniy honek barrena eroi ber dik"
- 'Ta halaxe?
- Halaxe halaxe xartu zen.
- Jon zin, bi urte igual hara alletzen, 'ta hara jo tope jotin, betik gotti tximiniya ateko zun, markatuko zun 'ta mineruk segi han hark agintzen zun bezela.
- Eun batin kalatu zela san niyon 'ta, burniy harei heldu beti, bai ezta (...)
- Esta bien!
-Hirurigeita hamabost metro zen tximiniya betik gotti
-Tipo ona zen hua!
- Ordun kanpotik sartzen zuk harrek taka! kanpotik
- Bai, kanpotik
-'Ta ordun azpitik tximiniya atetzen zenin exakto
-Tximiniya atea 'ta
- Hemen parin atezkio, hasitzen den leku haren parin, miño, hemendik galeiya jon jangoikuniteiño 'ta han at tximiniya! 'ta hoi burniya barrena erori!
-Erki kalkulatu.
-Kalkulatu! Ikarriya holako apatukin itten zen, bueltaka han ibiltzen zun gañin eltzia bezelako 'at. Antigualekua e' militarrana izandua 'ro
Zarra 'men zen hala saten zuten. mIño ona e!
-Miño zuk e ongi launduko zeniyon 'ta , argiyak eta ongi
-Argiyak eta
- Ongi karo, sekretayo ona harrek!
-Ikasi nun, azken aldea bista 'ta 're bajatu zizkan harei 're, ne oango gisa 'ta, han aitzen zen antijuk eta gaintik beste lupa 'ro zea batekin 'ta beiraka 'ta. Nik saten niyon tal numero 'ta , atzetik kusten bainun nik 'ta ez piyatzen hua nik sanakin hale, ospas, beak kusi arte. Hua tipua! Saten niyon: "etza piyatzen nik sanakin!"
Nik esan 'ta deus sango. Alu hora!
- 'Ta zeak nola itten zin? E...karo lendabizi in berko zen zolua
-Zolua
-Eta geo
- Tunela
-Tunela tunela in
-Tunela in eta geo non , geo tunela itten ai ziñaztela ya mateila atetzen aiko ziñazten ez ? o'
-Biria atzetik bire jartzallik hantxe joten tzin gue añin 'ta bagoya. Bagoira, harrapatzen zutena bagoira bota 'ta biria benga aurea! Lenbizi rail erdiyak eta hurrengun haik kendu 'ta osuak eta berriz hain aurrin erdiyak eta bire jartzaillik.
- 'Ta bagoya tira 'ta zeonek itten zenuten? osea personakin itten zen o' animaliyakin?
- Ez pixkat aurregotik manduakin. Bai.
-'Ta gio hua kanpun bagoita, baitare
-Baskulatu, 'ta gio kamionak, azken aldea kamionak.