Aspalditik egiten da sagardoa Igerobiaundin

Nor Isasa Iartzabal, Jexux
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-068
Pasartea 0:10:40 - 0:14:00 (3' 20'')
Laburpena Jesus Igerobiaundin jaioa da eta bertan bizi da. Baliyone ere deitzen diote etxe horri. Aspalditik egiten dute sagardoa bertakoek. Lehen sagardi asko zituzten. Oiartzungo baserritar askok ekartzen zuten sagarra bertan jotzera. Bi mokoi ekartzen zuten jeneralean baserritarrek, bi karga t'erdiko barrikak. Pitarra asko edaten zen lehen, ardoa baino gehiago.

Transkribapena

- Beno, hemen jaiyua za zu?
- Bai.
- Eta hau zer da, Illeru? 'O...
- Illurubiaundi.
- Hoi da. Eta Baliyone zertikan deitzen 'yote?
- Hoi? Itxe berriya. Leno 'men morroiya Balino izena, izena zuna morroiyak, aspaldiko urtian, gue attonak eta, eta harren izena, pues Baliyo.
- Biño gaiñekun itxian izena Iyeruaundi.
- Iyerubiaundi. Iyerubiaundi.
- A! Eta zer da, bakarra da Iyerubi? 'O...
- aundi.
- 'Ta geo bada beste bat?
- Hirutxiki.
- A!
- Hirubitxiki hoik.
- Klaro, klaro, klaro.
- Bai.
- Eta hemen zu gotzen zanetikan, atzo san zenin zarbatte saardua aspaldi...
- Saardua aspaldikua bai. Pues attona 'ta, guriak, guen atta atta 'ta, geo gue atta 'ta, ni geo eta Iñigo hurrena izango da jeneraziyua, bakizu. Zembat jeneraziyo ga?
- Pilla 'rra.
- Deneta.
- Eta beti ze iñ izandu da, etxe saarrakin? 'O kampotik ekarrita 'o...
- Ez, ez, ez, ez. Etxeko saarrakin leno, oain kampotik ekarrita. Bai.
- 'Ta saar asko eukiko zute ordun. Saarrondo asko, ez?
- Leno bai. Leno hoi denak, gaiñ hoik denak. Denak leno. Ni muti kozkorretan hoik denak izautzen nittun saardiyak.
- 'Ta denak zuenak?
- Bai. Terrenuk ez, e? Saarronduk bai.
- Saarronduk bai. Eta geo aparte Oiyartzungo jendik eta kartzen al zun honea ittea saardua?
- Bai! Itxe askok. Askok. Erruzek.
- 'Ta hoiy ze itten zen, aparte? Zuenakin nasi gabe? Nola izaten zen hoiy? Lendabizi zuena inta geo kampuna? 'O nola itten zen hoi?
- Hoiy? Kupela betetzeko dembun, pes tartin sartzen zin, tartin. 'Ta bakizu, bi bukoi, askok bi bukoi. Bukoiyak bakizu zer din? terdiko barrikak. Hoik dia. 'Ta hola. Askoi. Pittarra itten baizen ordun. Pitarra asko. Ura bota 'ta urte guzikua.
- Karo, len ardua biño gehiyo, saardua, pitarra
- Ordun hemen ez zen gastatzen. Dembo 'atin dena saardua. Ardoik ez. Geo hasi zen ardua.
- Ordun 'ta garestiyago izango zen garaiy hartan.
- Bai, gaesti bizi.
- Kampotik karri berko zen.
- Ardua garesti izaten da.