Guardizibilei izua

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 3
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-001
Pasartea 0:24:50 - 0:26:35 (1' 45'')
Laburpena Kalera joateko izuak. Guardia Zibil pareja ikusita gordeka. Etxeetan miaketak. Soldadu eta 'trabajadoreen' artean oiartzuarrik ez. Soldaduska luzea izaten zen.

Transkribapena

-'Ta karo zuek hemengo zea izautuko zunuten, kale aillekan ze giro zon 'ta ez zenuten zuek jakingo?
-Ez... Kalea nola jongo giñan? Propiyo jon ber genun eostea 'ta. 'Ta gaiñea izua, kalea joteko 're! Karo hua, Guardi Zibilan pareja ikusi ezkio gorde itten giñan 'ta.
-'Ta kamiyun kontrolak 'ta jartze al zittuzten?
-Ez... Guardi zibil pareja kusi ezkio , anda dios gordetzea numattea! Itxea torko 'te zin beldurra, 'ta itxea tortzen bazin ba al dakizu zemateko eskandalua armatzen zuten deus artoik 'o illarrik o baldin bazen zeaik gordeik?
Koltxoiyak eta denak, 'ta iatzik eta belarrak 'ta denak joe, dena harrotu 'ta paiseatzen zin haik zea! Haik'e gue moun, militarrak zin, san nahi nuke gobiernunak zin, biño haik'e ez zin asiak eongo. 'Ta igaul negoziatu harrapatuta. Fiaziz ze itten zuten!
-'Ta soldauk lo 'ta nun itten zuten?
-Hoi ba... Olaitzolako ganbaran 'ta zean, esto... Etxenausiko ganbaran 'ta zea esto... Kapeo dena, Kapeo dena kompleto goi 'ta be. Matxina 're bai.
Pauko errota 're bai, kompleto. Iruña 're bai. Hoik denak kompleto. Biño hok bi ganbarak, 'ta besten bat igual 'zango zen hemen e, beste itxen bat enaz akortzen.
-'Ta soldado 'o trabajadorin tartin oiartzuarrik bai 'te zen? Izaunik izate'al zen?
-Ez, ez... euskaldunak bai, miño enaz akortzen.
-Biño denak euskaldunak'e ez, kampokuk o izango zin?
-Ba... Azpeiti aldeko 'ta... auskalo nonguk 'zango zin. 'O Bitoi aldekuk 'o... Miño ordun soldado torrita 're ez daizu pasatzen zea hiru urte, ez hiru urte ez sei urte 'ta. 'Ta oaiñ azkeneku hoik betzi hillate itteko beldurrez.
Hoi kambiyua e! Dedio!
-Oan batez!
-Oan batez!