Hiztegia: O

Oiartzabal. Toponimia. Oiarzabaldik.
Oiartzun. Toponimia. Oiartzun.
Okilli. Toponimia. Okillegi.
Olaizola. Toponimia. Olaizola.
Olatzene. Toponimia. Olatzene.