Hiztegia: I

Ibarre. Toponimia. Ibarrekuk.
Iraurtza. Toponimia.
Irun. Toponimia. Irun.
IruƱarrene. Toponimia. Kontzejutxiki.
Iturriotz. Toponimia. Iturriotz.
Iurritako. Toponimia. Iurritako.
Iyeru. Toponimia. Igeroa.