Ospitalak

Gatzagako "Casa de Beneficiencia"

Mediku kontuak

Transkribapena

'Ta meikua nola izaten zen e... beana jon ber izaten zen 'o bea ibiltzen zen itxez itxe 'o nola izaten zen hoi?
-Ez, ez, ez beana jon ber zenun 'ta geo torri hua. Bat Don Regino biorran gaiñin 'ta bestia bizikleta xar batekin. Bi zin 'ta.
Oan bezela ez zen zeik ambulatoiyoik 'ta ezer 'e... Be itxea, ni akortzen naz ni miña hartu 'ta bajakin 'ta zeara oan ambulatoiyua den tokiy hortan bertan zen Don Regino. 'Ta jende guzi... jendia bai, jongo zen konsulta 'ta denak eskailletan. Eskail, eskailla maillatan eseita.
'Ta atia ereki 'ta hara deitzin barrena. 'Ta atetzen zenin martxa. Oan bezela sala de esperak eta... bueno!
-'Ta botikak eta ze itten zittun beak man 'o bazen farmaziya?
-Farmaziya bazen, beko drogeiyan.
-'Ta geo miñez jarrita 'ta ospitalik eta ez zin izango...
-Ospitalak bazin, ospital mateo. Groseku hontan. Oango ambulateiyan parin eskoita. 'Ta beste klinikan batzuk 'o ospitala 're 'zan ingo zen. Atotxako gaiñ hortan 'de bada bat 'ta!
Beste numbaitte 're bai.'Ta ni residentziya 'ta ospitala hoi ni, ni akortzen nazela iñak dia.
-'Ta kalin ez al zen ezer 'e, hor madalensoro, oan madalensoro den hortan eskolak bazin.
-Eskolak zin, eskolak.
-Eta zeikan ez zen hor?
-Hor ez zen deus 'e.
-Ez zen...
-Bakarra zena ospitala. Ospital zarra. Hor ez zen gaiñekun deus 'e.
-'Ta ospital zarrin, hara bai ez miñez jarrita 'ta?
-Hara, zar, hua zarran zea zen 'ta nik ez dait hara eamaten zittuzten 'o, biño jenelin itxian. Meikua itxea torri 'ta han bukatuko zen. Ez zon oan bezela hartu 'ta ambulantziyan hara 'ta honea 'ta. Ambulantziyak non zin gaiñea?
-'Ta euskeaz ba al zekiten meikuk? Hemenguk al zin?
-Hoixe euskaaz bazekitela! Euskaldun garbiyak!
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-005
Pasartea 0:10:20 - 0:12:26 (2' 06'')
Laburpena Medikua. Bi mediku ziren. Anbulatoriorik ez zegoen. Farmazia beheko drogerian zegoen. Ospitale zaharra.