gaixtu

Forma mugatua: 
Gaixtua
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Txar, maltzur, gaizto
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Mala/o
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- A ver cuando le dabas el beso, pa' cuando te ibas a casar.
- Geo beti bayunen, zea, lanzada bat 'o hola, 'ta gu 're gaixtuak gattunen, e! Gu 're gaizki saka, inbiditan bea hola ibiltzen zelako, miño gaintikan gaizki saka.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'Ta baserritarrak eur meta bat itten zunin, neurriyak karko 'izkizun, hombeste itten du alturan, 'ta hombeste itten du zean, pues itten genittun, behintzat, nolazpatte! (...) biño gaixtua nitzan, e!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiBiño ezin deus kosta ez zien. Tokiya zen ttikiya, jende asko barriyotatik torriya. Gaixtua nitzan, biño torri itte'izkiten! ¡Más salaus que ni sé!
- Ez ziñan ordun hain gaixtua izango!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiEz zen ba, barrengo heste guziyak tur-tur-tur muitzen zila, "Malda hartan betti korrika? Ni ena torko, nahi bain tortziaka bea". Jesus, jesus... Hango attona bat oso gaixtua bazen 'ta (Endaraku hartan), jakiña, arrazoi zun harek:Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Gaixtua?
- Ez bagenun estudiatua 'ta harrek emantako leziyua ez bagenakiun maiyan azpiyan kazkarreko bat eman burun 'ta han belauniko harrek esan arte.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta hantxe eon ber 'zaten genun.
- Zer zen gaixtua?
- Nei behiñ bakarrik tokatu zin. Behiñ, behiñ, behiñ. Eta ordun zertik in zin?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiUan denak izango dia gaixtuak, biño ordun haik lotsagabekuak 'o, gaizkiyo hitz eiñak eta hola. ' Ta gue amak iukitzen zigun itxian, ez haikin gaizki ikastetik. 'Ta hola. Karabinero tartian bizittu giñan urte...Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Don Jose Luis tortzen zen. Bazen beste bat, Don Eustakio. Gaixtua zen arront. Harrei lurrin harri koxkorrak billu 'ta han belauneko jarrazi 'ta... Hua gaixtua zen. Biño Don Jose Luis 'ta hoik, ez, hoik pranko gizon onak zin.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta sargento semana ibiltzen zen hara ta honea. Izautzen genittun pos gaixtuak zin 'o onak zin. 'Ta hara ta honea 'ta. Gaixtua baldin bazen beti soldauk aurrexio pasata igual 'ta, gordeka beti, rak!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiPasa 'ta, ezta kasoik 'e. Izautzen nittun zein zin onak ta zein zin gaixtuak. Gu desitzen beti ona izateko. `Ta...joe... ze urtiak! Joe...!
-Gosia ikarriya!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Reketik, haik 'e ba denatatik, batzuk onak zin 'ta bestik gaixtuak. Noski, Oiyartzunen jabe in ber zutela 'ta san niyon nik batei: "Oiyartzunen jabe? Kostako zizute erki gui hemendik atetzen!" 'Ta toritzen ai giñan, halako batek bestiri.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiSillan, gu 're gaixtuak jarri 'ta zolotik beitzen gu, bakizu, azkenekuk 'e bai baizittuzten emakumik karriyak bekin! Bai, bazin emakumik 'e! 'Ta gu handik beitzen 'ta haik emakumikin han barrenin! 'Ta bo...!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Hara!
- Bai. Hoi arront ederki eondu zen arboldua! Eta geo halako zea etorri zen, embate gaixtu holako bat, denak hondatu zin! Geo berriyak jarriyak dia berriz denak!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiTa baita eaman zun Don Benardona, itxea. 'Ta san ziyon hautsiyik ez zula, biño golpe gaixtua zula, eta man ziyon botika eta geldik eoteko. Ahoz gotti:8350]. Zortzi eunin. Eta sendatu 're! Sendatu, botikak hartu, 'ta zortzi eunin geldik eondu zen Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Tarti hura arront gaixtua zen ibiltzeko. Oso, oso oso. Askotan person asko eroitzen zin han. Asko gaiña!
- Bai, e?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiJenealin ibiltzeko! Beste ayeka, pixa kalia saten 'yogu uaiñ, hura, hura gaixtua zen oso! Hura txarra beti!
- 'Ta sekundinona zein zen?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiPixa kalia saten 'yogu uain 'e, leno 're hala saten geniyon, hura, hura gaixtua zen. Eliza joteko, eliza joteko harri eskaillerak, erdiko eskaillera haik, oso difentik zin, meyarrak eta piko 'ta piko 'ta pikotan jon ber zen! Oaiñ biño piko gehiyokin.

Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-Akabo, izutu zin.
-Akabo. Bai. Holaxeko kontuk.
-'Ta zer zen bakarra sorgiñak ez al zen? Dena emakumia, emakumia gaixtua 'o? Gizasmeik ez al zen?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea numbaitte han karabineruk beti han ba, karabineruk. Oan geo guardiziilak jarri zin biño, len leeno mikeletik 'ta karabineruk baizin. Mikeletik 'e bai, mikeletik gaixtuak gaiñea! Gaixtuak haik bertakuk izaki, euskaldunak zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta holakua 're asko 'ta. Tristia.
-Bai.
-Gerra gaixtua.
-Beldurra 'ta ...
-Bengantza bat bestiai 'ta.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiPizti gaixtuen igesi juana arbol azpira usua, ehiztariaren bidegurutzera lenengo pasadizua.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Ez, ez. Ezin baldin bada saten dute oan, bai oan gaixtuak. Biño leno 're bazin e! Nik ez dait oan bezela kutxillukin 'ta ez
-Biño gaur.
-Biño harriyakin 'ta!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiHortzak, dobliak e! Hok (...) 'Ta jesus! Arropatik izautzen genun guk hura, noiz gaixtua jartzen zen. Arropa jantzitik! Aukera 're bazun, karo maixtra 'ta akellos tiempos 'ta Pamplonekua.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta ni akortzen naz ni numatte mutiko gaixtua nitzan, numatte muti kozkorra gaixtua!
- A bai e?
Lasa Auzmendi, Joxe