eosi (1)

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Egosi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Cocer
Jakingarriak: 

Oiartzunen erosi eta egosi, biak "eosi" esaten dira.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai. Kuelatan eosi ber zinak bai. Kuela bat itxiya itten zen hora, ur irakiña bota surtako hautsa paketin jarrita. Biño kampun hola utzita usai goxo askiya geo bai.
- 'Ta uara zerrei saten da, ura botzi horrei?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiMekauen! Nexka. Jotzen zun harrek krisketiñ soiñua! 'Ta hoa 'ta Juakin Potto difuntua 'ta hoik San Juan itturritik arratsin zea makilla hara! Oain 'de muttu 'ut. Makilla hanka tartin hartu, atzetik eta aurretik eskukin, hanka tartia eosita... Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEosi! Hombeste... Biajia do 'ta, be izerdiyakin 'o eosi 'ta, miñ hartzen 'ta makilla atzetik 'ta aurretik hartu hanka tartin 'ta San Juan itturritik gotzen nazela.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusitxerrikiya 'ta hua iltzian eosiya potajikin jakittako, 'ta potajiy hura jan, 'ta jakiy hura jan 'ta listo!
- Karo!
- Gazta pixka 't ondotik, 'ta igual talukin, igual ogiyakin, ogi pixka 'tekin.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Hura bai. Hura eosita, batzutan saltsan jarriya, bestetan tomatikin, ale!
- Eta postrik 'o? Gozo kontuk eta?
- Sagarra 'ro, udaria 'ro, intxaurrak. Intxaurrak asko!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiEz dakit nondik atetzen zin intxaurrak, intxaurrak bazen beti!
- 'Ta gaztaiña 're bai!
- Gaztaiña 're bai. Gaztaiñ eosiya jaten genun asko! Asko! Eosiya!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'ta gue amak, ño, ez! baietz bazula! `ta gue amai zea launtzen gue sukaldin 'ta zean eltze haundi bat jarri `ta eltzi harta bota gazura `ta harta han eosi.`Ta gañe ze kapa atetzen ziyon! rekesona saten ziyon rekesona zen hua!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTaberna jon 'ta ogiyik ez zen 'ta patata eosiyakin estankun 'ta hoitan maten zuten patata eosiyakin 'o patata erriakin 'o... zerbaitte hola 'ta. Pixka 't 'ta pozik jan jartzen zena biño hurrengun zea bat 'ta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- 'Ta esnia izaten genun 'ta esnia itten genun Sagarzazun makina bat izaten zen artua txikitzeko e, bai, 'ta nola kafetera batzuk izaten zin leno? Beno, hala artua txikittu, hua eosi uretan pixka bat, esnia bota harri 'ta hua jaten genun. Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Hoi da.
- Jateko mouan, eosi itten zenun geo pixka bat artua 'ta. 'Ta hua jaten genun 'ta harrekin bizitzen giñan. 'Ta geo baratzan itten zena. Aza tontortua, tontorra hola loriakin bezela atetzen
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Karo.
- Biño bittartin guk eana esnia. Biño, bate eosi...
- (...)
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bat 'e eosi 'ta ezer 'e in gabe, e! Tititikan, iufi! ¡Qué bueno!
- Ordun zon gosiakin gaiña, (...)!
- Karo. Txokorraiy gutxixio eman 'ta guk pixka 't aprobetxatu.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Zembat urte izango zin ordun?
- Gatza 'ta básuan sartu 'ta ez dakit zer 'ta... Geo (...) gaur bezela ollak izan bazian 'e, biño... Eltzia... ! Eurrakin su intako eltzian 'ta hantxe eziñ eosiyik!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Gutxi izango bazen 'e!
-'Ta jan 'ta ze itten zen? Potajia 'ta ze, ze?
-Potajia 'ta geo jaki pizarren bat baldin bazen zerbaitte 'ta. Geo potajikin eosiya iual urdai zangarran puskan bat 'ta hua geo. 'Ta geo talua 'ta esnia 'ta kitto. Hua oan bezela hau jango al zu, 'ta hoi jango al zu... Jesus!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta garbittu arropa zekin itten zuten?
-Ordun jaboiya. Ordun ez zen hautsik eta ezerre. Jaboiya.
-Jaboiya... Zu gotze' al za zea, itten zela... eosi 'ta nola zen ba hua... eltze haundi batin jarri 'ta arropa eosi itten zen. Zeakin, su... sutako hautsakin 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta beste metaxurra hemen itten den bezela han ez da haizeik pasatzen. 'Ta hoik itten dia, hemen itten din hoik zortzi eunin 'o itten baldin bau ebiya 'ta, itten dia iual usteldu 'o iual eosi. San nahi nuke umedadia sartzen 'yote.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eosita ez.
-Labadora jon 'ta.
-Batzuk eosi itten 'men zuten.
-Ez eosita ez
-Guk ez.
-Ez, guk 'e ez.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiBelar batzuk bazin, geo eakiya itten bazenun e' , pasma belarra, eosi batxuiya 're bai oso ona da, batxuiya urin eosi, erida baldin bazu, oan guata da algodoiya miño ordunMendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusida na batxuiya eosita, urakin batxuiya eosita, hoi da ona.
- Baratxuiya harekin iurtzi geo?
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Bai, ez ura eosi kazo batin iakiñezi batxuiya 'ta geo
- A han sartu
- Han bihatza sufrialin sartu atera sartu atera
- Beruan, bero beruan
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'ta nik batxuiya seitun eosikout 'ta sartu ateran 'ta zea 'ta seittun sendatukout.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Non e, barriñua jartzen nun urakin eosteko eosi 're ongi iñezkio difentzi erreko gelditzen dia olkiyak. Nahiz prejitzeko olkiya 'ta nahiz eosita jateko beste bat.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Estiak e' obiak
- Bai biño ez, maña 'ta eosi in ber zunun ura iakin haundi gabe aurren aldetik, geo pixkat bixixio sua 're eta nahastu 'ta kontua lana, 'ta atendittu 're bai.
Mendiburu Etxeburu, Teodora