eoki

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Egon
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Estar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiOhiyin eoki 'ta bozinak joka hasitzen zen zea, kamionak 'ta martxa. Sos batzuk atetzetik pozik!
- 'Ta garbittu 'ta 're in ber izaten al zenuten arraiya?
- Bai. ongi jarri behintzat kajatan. Txukun txukun jarri itten genun. Kaja haik...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ba pentsatu, txilborrak eta...
- Txilborrana hoi, komadronak itten zun, amon harrek.
- Bai, biño geo 're han eokiko zun estu estu, gaixuak. Ez dakit.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusinik kriston odolak galdu nittun, porke hoi in nun: amona hori tifusakin eoki 'ta beste amona batekin, be koñata. 'Ta nik (haur ondokuk) beti zaillak izaten nittun eta horrek ez jakin 'ta utzi in zinen kendu gabe, 'ta geo odola hasten da. Nik e... geo hil itten 'men dila! Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, bai, leno arregluk? Jesus! Zarragunak edo norbattek eman ziyola 'ta berri-berriya eoki 'ta dena eskatu 'ta berrikotik egin... hoi bai, asko.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusieta nik bukatu nunin, hau esperun eoki! La tuntuna de mí, en lugar de ir a viajar por ahí, le dije: " ya te voy a criar yo" eta nik haziyak, launduk, behintzat. Lotako béak hartzen zittun, biño gaiñekun ez zun kuidaduik haurranik euki izandu honek. Bi haurrak nik zeatu dizkat. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi'karri 'men zittuzten 'ta geo: "Toz, toz, toz zerbaitte hartuko zu, zerbaitte hartuko zu. Zea gosetua iña eongo za 'ta". "Ez, ez, ez, ez dakat goseik" attak, 'ta gosiak erekiya eoki.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGaztaiña 're saltzeko eoki han, gaztaiña asko izaten baita han. 'Ta eosi 'ta ja 'ta hua karri ber zula. 'Ta heldu da 'ta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHortik ikusteko beldurra 'men zuten. Gorriyak hor eoki. Amezitako gaiñ hortan. 'Ta hortik hain ihesi, haik kusteko beldurrak 'o handik dixpatzeko beldurrak. Biraita. Biraita aldea jon ezkeo ez baita hortik kusten.Pagadizabal Artola, Joxe