andre (1)

Forma mugatua: 
Andria
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Emakume
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Mujer
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusita han zea, andre kaxkar bat zen, 'ta besua gaiña zea zun 'ta ezkerrakin bai pizkorra! "'Ta, ze ber dun gehiyo? Ze ber dun? Hau, hura, bestia...!". Menditikan tortzen zin esniakin, denak hoik ibiltzen zittuzten. Horrek zun anaiya, muttill xar bat, andri horrek Iturriozko Aizarna hoin,Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Zeiñek ingo likek? Andre bat zen Gariñokua. Bea, zea pasa, polio 'ta elbarra geldittua da, Arruabarrenakin espostutaku hoitakua da bea horren lengusua 'ta. Hoik joten zin Ugaldetxoa eta elbarrittu horren ama karro batin marmitakin topoa. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi 'ta "jakin nahi dute" 'ta horrek san ziyon hoi Iberdrolan enpleatu 'ta "Bueno, ni Iberdrolan enpleato eondu naz miño nik deus ez dakit hemen andre bat bada, seuraski harrek jakingo 'u", 'ta honea torri zen 'ta nik san niyon:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Nik beti jendikin beti ongi eaman dut. Gaizki eamanta ze itten 'zu? 'Ta ahal duna laundu. Nik saten ñet, nik esatia ez duk eroki miño... nik amakiñ bat torri 'ta... hor oaiñ itsutu dela aittu dut; andre andaluz ttiki bat... kriston palizak emate 'izkionen gizonak.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, bai. Hor beko andre batek hala saten du: "Ni, autopista soiñu gabe gelditzen denin tristura ematen nau", harrek ber izaten...
- Ohitturak ze itten dun!
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusinekin 'o bi urte gaztegua, etxeko andre gaztia... zarra 're bai, zarrak hil zien... Segalaiya etxeko andre zarra. Bai! segan 'ta fuego aitzen zen andre haundi bat.
- Ordun denak zin hortako?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'O be izeba osabantzako 'o ahal baldin bazun gehiyo, josten aitzen zen. Bai. Nik akordatzen naz, Bordaxarren... Pentsa 'zu nola bizi genittun urti haik... Bordaxarren andre bat izautu nun nik bost seme-alaba eta baratzia zun, bost seme-alaba hazitzen ai zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gorra ingo ziyoten hoiy, e?
- Bai. Andre batek, Iturriozkua zen, hil zen, eta atera zitzaiyon eszema bezela. Bai. 'Ta nik esaten niyon: "Hemen orkilla hoik eta jartzen..." Moiñua zun oso dotoria, illia dena ondakin
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi'Ta san nun: " bo...! Ni ez naz jongo hara!" 'Ta, ni jon janakin 'ta, han Andre zea, ordun... Meikua zun gizona, Ezkerreneko, kaleko Irigoiyen 'ta. Klaro, beitzen zizuten lista abezedariyun zeatikan. Irigoiyen Iragorri. Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta 'torri 'ta han andria, andre gaztia, bost umekiñ 'o itxian ume ttikiyakin 'ta. Uste 'ut zaharrenak saten zun ez dakit zazpi urte 'ro hola zerbaitte ttikiyak denak, denak 'e ttikiyak sei 'ro (xamarrekuk).Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Bai, andre gazti hura.
- Andre gazti hura. Hor Artxabaltatik honuntzaxio karobiya bada, karobi zahar bat. 'Ta harrek badu, bixera haundi xamarra du lehorra.
Irazu Apezetxea, Erramun