Udaletxeko lan baldintzak

Nor Harreguy Agirrezabala, Xabier
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-079
Pasartea 0:39:10 - 0:41:10 (2' 00'')
Laburpena Ur-kontagailu gehiago jartzen hasi zirenean, lana pilatu zitzaion, eta, bizartegian ere jarraitu nahi zuenez, beste bati eskaini zion lana. Udalarentzat aritu zenean, ez zuten udal langile gisa eduki, eta lan baldintza eskasekin ibili zen. Garai hartan horrela egiten ziren gauza asko. Ezto.

Transkribapena

- Uste 'ut diez por cien maten zitla. Bai, berrogei milla pezta, berrogeita hamar milla pezta... hortxe ibiltzen zen. 'Ta bueno, zerbatte gehixio atetzen nun nik 'e. Eta hala.
- Geo 'ta lan gehiyo.
- Geo 'ta lan gehiyo 'ta geo 'ta lan gehiyo 'ta gaiña azkenin nik neonek errezibuk neonek itteko san. Errezibo denak eta kontadorik ikusi genittun, denak kusi genittun 'ta joe. Eta...
- Ordun zuk ze itten zenun, letura 'ro...
- Lektura.
- Eta gaiña rezibuk itten hasi?
- Nik itten nun kontadorik ikusi eta dembo berin kobratu. Kobratzea joten nitzanin, kontadorik ikusi 'ta apuntatu. 'Ta geo jakiña, azken aldea hor (...) zon bat (...) "Zeorrek in berko 'ttuzu errezibuk" eta (...) neonek itxian nitzan tarte libretan itten nittun errezibuk 'ta hala neonik in, neonek eaman...
Dena. Biño hamabi urte in nittun. 'Ta geo hamabi urtetan ez dakit zer zen, ordun izango nun nik atta hilla 'ta ni ya barbeiyan lotu nitzan eta barbeiyai lotu nitzanin, Hilario san niyon: "Hi, Hilario hola 'ta hola..." Hilario bakizu, (gukin) billi zen geo. 'Ta geo nei beste gauz bat,
nei kontratua in ziten 'ta jarri genun fiantza sei milla pezta fiantza jarri genun. Fiantza jarri ber zandu nun sei milla pezta. Gaiña jarri zin konsideraziyua, que nunca tendría consideración de... De empleau público, empleau municipal. Que nunca tenía derecho a seguridad social 'ta guaza hoik.
Hoi kontratun jartzen ziten. 'Ta nei, nik ez seguro soziala 'ta ez ezer 'e (...) ez naute sekula ezer 'e eman. Hilario sartu zen 'ta harrei seittun jarri ziyoten seguridad sozialak 'ta hura seittun.
- Hua langille bezela?
- Langille bezela.
- Udaletxeko langille bezela.
- 'Ta ni ez.
- 'Ta zu ez. Hara!
- 'Ta ni langille bezela izan banitzan, nik 'e beste zerbatte pentsatuko nun igual! Joe, eske difentzi erra zon! Jornala normala, langille normala... Eta hola. Ez do! Batzuk holaxe jaiotzen ga, izarrakin 'ta...