Berrikuntzak

Nor Isasa Iartzabal, Jexux
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-068
Pasartea 0:52:13 - 0:55:20 (3' 07'')
Laburpena Hasieran, beraiek estutzen zuten sagarra. Gero, motorra jarri zuten. Ondoren, ardoa egiteko tolarea ekarri zuten. Horrekin burdin gustua hartzen zuela eta, hura kendu eta orain daukaten herdoilgaitza jarri zuten.

Transkribapena

-Dembatin lana gehiyo itten zen e. Hamar orduz gehiyo oain biño. Oain gehiyo itten dugu makinaiyan apoyun.
-Hoi da, lana gehiyo itten da biño esfortzu gutxiyokin.
-Bai, hoixe, hoixe. Leno, bueno, dena astolana.
-Karo, karga, kargatu 'ta.
-Dena, dena. Hirurogei kiloko zakuk 'do gorakuk denak bizkarrin.
Goiko tolarea bizkarrez iyo. Handik makinea. Bizkarrez bi zea piso. Iyo zik. Geo asensoria jarri genun bai, iyotzeko. Hamabi zako iyotzen zittun golpin. Joe hau difentziya.
-Hau difentziya!
-Mekauen!
-Beri harrei beira.
-Hau difentziya, mekauen dion! Ordun ez ziun iruitzen lanik itten zenik.
-'Ta hemen bertan ze edifiziyu hontan bertan zon tolaria?
-Hor, han. Hor, hor, hor. Hemen ez, han.
-A, hemen.
-Hemen, hua don tokiyan. Zuk ez zu kusi.
-Ez.
-Eakutsiko zattut.
-A, geo eakutsiko nazu.
-Eta bi piso iyo ber zin goittiño.
-Bai. Bi, bi.
-Joe.
-Oaiñ 'e hor do atia. Kampotik nol, geo zea asensoriakin 'ta . Ostra!
"Hau lana puf! Hau ez da lana!" Saten ziun. Bakizu humbeste sar dena bizkarrez iyotzen.
-Eta geo, hoi da, geo ze itten zen bota 'ta bota 'ta bota eta tolarik hartzen zun dena 'o espetu in ber izaten zen?
-Tolarik hartu. Kupel bat betetzeko aiña. Zeorrek jarri.
-Hoi da.
-Zen (...) bat.
-Hoi da. Zeaka, puskaka sango genuke.
-Ba, ba, bai.
-Lendabizi kupel bat in 'ta geo.
-Bestia.
-Eta zembatek aittu ber izaten zuten buelta maten tolariri bultzaka zea itten?
-Estutzen?
-Bai.
-Palankakin, tik!
-Palankakin.
-Benga.
-Batek itten zun hoi?
-Batek eta geo azkenea ondo sekatzeko lau launek igul.
-Ondo, ondo.
-Ez dakau potografiyikan. Ez nun pentsatzen 'e!
-Karo. 'Ta oan pena.
-'Ta oan pena. Ez fotografiya ez.
Han estutzen ai gala 'ta. Geo motorrakin jarri genun hua 're, estutzekua.
-Beak bakarrik itten zun?
-Beak. Goitti dena, ohol guziyakin beak.
'Ta geo antolatu, pillatu. Zampatu. Hua 're jarri genun. Hua 're adelantamiento haundiya. Hua kendu 'ta geo beste bat karri genun.
Arduak itteko zea hoitakua. Ba hua 're burni gustua hartzen zula 'ta seittun jendia kejatu zen 'ta fuera. Hurrena inoxidablia.
-Dena prueba in ber.
-Dena, dena.