Proba asko egin behar

Nor Isasa Iartzabal, Jexux
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-068
Pasartea 0:25:50 - 0:29:30 (3' 40'')
Laburpena Proba asko egin behar izaten ziren ahal zen sagardo onena egin nahi bazen. Sagar mota ezberdinak nahasita, sagardo ona ateratzen da. Kupelera bota eta probatzen joan, eta, ez badoa ongi, erdia hustu eta berria bota. Orain denak berdintsuak ateratzen dira. Lehen ez zen liga kentzen; orain, bai. Ligak gazitu egiten du sagardoa.

Transkribapena

- 'Ta askotan iñ izandu al 'ttuzute pruebak?
- Bai bai, hoixe!
- Hau honekin nasi 'ta bestia bestikin nasi 'ta...
- Pruebak? In berko! Bai, in berko.
- 'Ta onen onena zekin atetzen da? Goxuna? Beno, onena segun zeiñentzat. Batzui biziyo gustatzen 'yote, bestii gozogo, ez?
- Bai. Hoiy ez nizuke esango nik. Saardo ona izaten zen bestela 're. Nahiz zea izan, onak. Ean gusto onekuk. 'Ta haik nola itten din? Nasita. Asko nasita bai. Zuk kupelea bota 'ta "Ño, ona al da hau? Bat ona! 'Ta ño, hau ez dik ona! Besti berriz beitu, ez do hau 're ona!"
'Ta harreiy itten ziyoten mordoxka kendu kupelai 'ta berriya bota. Basoa bota, kusi, proatu "Hau oantxe ziok erki!" Saarran gustua hartu 'ta... Demo 'ateko saarran... Oaiñ ez, oaiñ ez, oaiñ ez do holakoik. Guk dembo 'atin itten ez geniyona liga kendu. Be ligakin eoten zen barrika, biño oaiñ, oaingo saardui dena liga kendu itten zaiyo. Azideza gutxiyo izateko.
- A! A bai, e?
- Bai.
- Ez da garbitasunangatik 'o?
- Ez, ez. Liga kendu oaiñ itten 'you denai. Kupel batetik bestea dena. Dena, dena, e! Denai. (Liga) dena hoa (...) bota. 'Ta garbi garbiy hoa beste kupelea bota. Hoiy dena itten genun. Dena. Ze lana 'ula uste 'zu?
- Bai, ez? Lan guziya...
- Eguarriyak ingurun hasten ga 'ta eunero kupelak kambitzen houmbeste litro. Eskerrak bombai!
- A, gaiña hustu gabe dolik... Nik uste nun uste 'ta geo gelditzen zen liga houa ez?
- Bai, bai, gelditzen zen liga hoa fuera! Kupela garbittu berriz, atalaiyua eatxi 'ta berriz 'e bestekua hara bota.
- Hoi lana.
- Lana itten 'ugu guk oaiñ 'e erruz! Saarduak ikaarrrizko lana 'u!
- 'Ta zuk ze nahiyo zu, len bezela ligakin 'o kenduta?
- Kenduta kenduta! Ez da gazitzen.
- Karo, karo.
- Zeak itten 'u, zikiñak itten 'u. Ligak itten 'u gazittu.
- 'Ta hoi nola jakiñ zenuten?
- E?
- Nola hasi ziñazten hoi difente itten?
- Hoi kentzen?
- Geak in genulako prueba. In genun kupel batetik barrika bukoi bat bete, 'ta hoa bea ate genun. "Hau ez duk gazitzen!" 'Ta urtia jun 'ta hortatik hasi giñan. (...) prueba 'ta bestik kupela haundiyak hasi giñen 'ta joder! Ez baizen... Oaiñ hoztutzekukin kontzen (...) urte guziyan,
bi urtian igual, hoztutzeko makinakin... Konjelatu nola itten da konjeladorin haraiya 'ta? Igual itten da oaiñ saardua.
- A bai, e?
- Kontzeko! Bestela torri itten da!
- Karo. Karo.
- Dembukin gazittu itten da berriz 'ta bi urtian igual igual eoten da.
- Joe!
- Ordun dena ikasten da prueba iñez.
- Prueba iñez gaiña! Hoixen! Jesus!
- Beste gauza asko bezela.
- Guk dakiun bezela. Guk 'e prueba iñez.