Klase diferentzia

Nor Berrondo Iartzabal, Luixa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-045
Pasartea 0:28:00 - 0:30:30 (2' 30'')
Laburpena Klase diferentzia: aberatsak eta pobreak. Udatiarrei, errespetua. A tiempoko mezak: 'funerales de primera, segunda y tercera'.

Transkribapena

- Hoik geldittu zilako, biño holakuk bazin...
- Kompaziyo batea, gu jon giñanin kolejiyotik al Señorio de Sarria. Seiñorio de Sarria hortan finka ikaragarriya eta ekusten zenun fruta eroiya eta han, haik zaintzeko familiyak zin.
Familiy haitakuk ez 'men zuten ordenik haik kuitzeko 're! Han lurrin zolikan. A mí dime si...
- Ikusten 'zu 'ta saten 'zu " joe ba beira ze jartzen ziguten, berriz, como lo marabilloso" eta geo beitu ze pasatzen zen, ez?
- Bi kapilla. Bat langillintzat eta bestia beántzat. Dos como... En fin, cementerios o tumbas o lo que sea. Para ellos y para nosotros. Hoi 're tristia da, e?
- Hombre.
- 'Ta Don Jesus 'ta kolejiyotik jonak zin zea hoik... "De aquí no vamos a llevar ni esto!" Atetzekun hola iñ zuten, que no querían saber nada de aquello. 'Ta gen artin zin Zabala, Maite Zabala 'ta hoik jente bien que había estudiau allí.
Kolegiyun garaiyin 'ta ordun kaltegorikuk zelako eta hua nola atetzen zen aberatsan alde. ¿Pero a cúantos le dan vida?
- Ya, karo.
- Biño horrek ez du.
- Aizu, biño han eroiya don hartatik umik hua ikuitzeko baimenik ez.
- Hondatu ingo 'ta gaiña.
- Hoi da, hoi da.
- Biño de primera y de segunda. Oaiñ ez dona, len hoi zon, ez?
- Bai.
- Hoi 're ez zen (...)
- Gu geok 'e beitzen geniyon hemen beraneatzea tortzen zen jendiaiy 'ta beitu 'ta halako errespeto bat. Era hablar de usted y era hablar... Ne dembu nik hoiy zeatu, izautu dut, e?
La jente que venía a veranear... Posterior oímos que venían a ahorrar, porque alquilaban en San Sebastian
- 'Ta honea.
- Y allí cobraban más y aquí como pagaban menos, venían aquí! Guetzat berez zen jente elegante.
- Hombre entierruk eta 're (...)
- Entierruk 'e bai.
- Bai, zinta... Lau zinta 'o sei zinta 'ta, ez?
- Más que eso yo creo...
- (...)
- Atiempoko mezak.
- (...) tortzen zin billa 'ta hoi ni akortzen naz.
- Nik hombeste detaille ez dakit emango 'izuten.
- Bai.
- Bakarrik mezak bai, kompaziyo batea solían ser funerales de primera, segunda y tercera. Eta primeran nik ez dakit zembat...
Aldare guzitan jartzen in ordun eta segundak, kompaziyo bateaizandu dia hirukuk. Hiru meza maten zila bakit. Gue difuntuntzat. Zea, entierroko meza 'ta era berin 'ta geo hairi maten...