Morroi

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-001
Pasartea 0:40:24 - 0:42:33 (2' 09'')
Laburpena

Morroiak nola tratatzen ziren. Zer lan egiten zuten. Non egon zen morroi. Asko ibiltzen ziren morroi. Baserri handikoak defenditzen ziren, miño ez zuenak nonbaitera joan behar.

Transkribapena

-A... bea 'zaten
-Bai... 'Ta handik kusten bainittun nik hoik denak, 'ta nik biali, to! Ezta eliza 're, pasa nittun ez dait urte... 'ro ze pasa nun. Haik ez nei ez eskola, 'ta eliza biali!
-'Ta dirua?
-'Ta dirua maten ziten, hiru bat hillatetik 'o bialten ziten, 'ta maten ziten. 'Ta azkeneko hiru hillatik, hemezortzi duro zen, hemezortzi duro tokatzen zin 'ta hamar pezta manzkiten. Enitzan bueltatu geiyo.
Gaurko hamar pezta haik man dute reditun e!
-'Ta hoi zui maten zizuten zuzenin, 'o familiyai maten ziyon?
-Nik hartzen nun.
-Tratua zenekin itten zuten zukin 'o familiyakin?
-Gurasu... familiyakin!
-Familiyakin? 'Ta zuk karri?
-Nik karri.
-'Ta dena entretu ber?
-Dena entretu ber!
-'Ta han ze, ze lana itten zenun? Beste senidikin batea 'o?
-Haikin lana arditan, belarra ontzekun belar zaltzen, billutzen, jitzen, illar biltzen, arto biltzen... dena, dena, dena, dena. Beiyan azpiyak atetzen, ahal zen guziya!
-'Ta zertik hartu 'te zuten morroiya? Seme alaba gutxi zittuztelako 'ro?
-Oandik ttikiyak zittuztelako!
-A... Oandik ttikiyak!
-Geo... handik torri 'ta kumuniyua in nun. Eta iandin kumuniyua in 'ta astiartikin Erlaitza.
-Zerta?
-Morroi! Amaseiñea
-A! Ordun komuniyua itteko utzi zenun han?
-Hua kumuniyua in biño lenoztik. 'Ta Erlaizkua kumuniyua in 'ta geo.
-'Ta Erlaitzen ze baserritan aittu?
-Amasein. Baserri galanta. Erlaiztik pixkat beixio, zean esto... Endarlaza aldea. Bueno Endarlaza aldea ez, muga aldea, Lastaola aldea.
-Hoi ze, hoi ze Irun da 'o?
-Irungo partian bai.
-'Ta... geo handik torri nitzen eta berriz beste lau eun biño lenoztik berriz Ailuxeita[Ailuxeita:Arizluzeta]. Nola, morroiya billaka aitzen zin ordun. 'Ta neskamik...
-'Ta asko ibiltzen ziñazten hola morroi 'ta?
-Oi! Jákiña ba, itxian deus ez zunak...