Suharitzak

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Noiz sortu ziren lehenengoz suharitzak Oiartzunen?

XI. mendean

XVII. mendean

III. mendean

Erantzun zuzenaren inguruko argibide osagarriak: 

Suharitzak XVII. mendeko bigarren erdialdetik aurrera sortutako haritz gidatuak eta mugarratuak dira, bertatik mozten ziren adarretatik egur-ikatza ekoizteko.