makua

Forma mugatua: 
mako
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Mako, sarde
Esanahia: 
Burdiñazkoa, hortzak goldearen gisa gorotza iraultzeko balio dute.
Gazteleraz: 
Horca
Jakingarriak: 

Hiztunek diotenez goldea erabili ezin zen eremu malkartsuetan erabiltzen zen.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi-'Ta hoi zertako izaten zen? Ni belartako gotzen naz...
-Belartan, iatzetan, makuan, goldian, arto ereintten ....
-Makua zer da?
-Makua, zea hiru hortzekua lurrai buelta mateko, tak-tarak! Tak-tarak!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiJuntatu iual... seun! Sei zazpi laun juntatu makuak hiru hortzekuak 'zaten dia 'ta dxiumba! Denak batea 'ta bra! Goldia bezela 'ta pla! 'Ta pla! 'Ta pla, 'ta pla! 'Ta segi! Hoixe goldian ibiltzeko, paraje zea, maldan, maldan.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta laiya ez zenun izautu zuk?
-Ez. Nik ez nun izautu laiyik. Nik makua.
-Makua... 'Ta makuak, bueno,zotala biño geixio ingo zun...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... makua sartzen zen ya goldia aiña.
-Bai, e?
-Bai...
-Hua ya nahikua, geo ya hoa in berko zen mani... geo...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Itxian 'e lana izaten baigenun guk oso umetatik hasita. Baserriya 're, Txaundo, nekosua oso. 'Ta gotza bada 'ta, lur lana bada 'ta, han ez do. Makuakin 'ta lurra guziyak jitu 'ta!Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zuek goldia ezin zenuten sartu! Malda!
-Bai zea, malda ikarriya!
-'Ta makua zein da? Makua zer da hanako...
-Hiru hortzekua kierrakin. Lenotik bestia bazen laia.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zer zin Txaundon geldittuk 'o?
-Ez, ez. Itxian ez dut beiñ 'e izautu. Hiru hortzekuk.
-Hiru hortzekuk.
-Makuak. Kierra luziakin. Dapa-dapa-dapa.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEta soruan artua itten zen miño artua itteko lurra iraultzen zen makuakin, oan makua zer den e' zenek daki? zue attak akaso igual. Laña zen garai hartan laña 'ta makua.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiMakua zen hiru hortzako nola hau hola golpi in 'ta lurra itten zen. Jartzen zen hemen bat hemen bestia hiru laun o' lau launMendiburu Etxeburu, Teodora