Hiztegia: I

iñen. Hika. 📄 Noka: zukako 'zattuztet' (dizuet).
inki yon. Hika. Egin eizaion/k.
izka. Zuka. Zaizkio.