Zazpi ordu lurpean

Nor Pagadizabal Artola, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-050
Pasartea 0:18:45 - 0:21:00 (2' 15'')
Laburpena Lehendabizi bi txandatan egiten zuten lan, baina gero zazpi ordu segidan aritzen ziren zulotik atera gabe. Etxera lehenago joaten ziren, baina gorputzarentzako txarra zen. Langileak bi taldetan zeuden banatuta: barruan aritzen zirenak eta kanpoan aritzen zirenak.

Transkribapena

-Denboa? zazpi ordo.
-Zazpi ordu? ate gabe eun guziyan?
-Ate gabe, bai, bai. Azken aldea, ate gabe.
-Leno bi errelebotan aitzen zenin difente izaten zen, goizin zortzitan sartu 'ta hamabitan bazkaittea atetzen giñan 'ta ordubatin sartu, ordubete bakarra bazkaitteko, 'ta geo lau t'erditan o' hola berriz kanpoa itxea.
Gio aldrebes jarri zuten dena batea. 'Ta dena batea bai gauza erra miño, beste aldea ez ona, gorputzantzako paliza. Itxeako ordu geixio 'ta
-Miñon zazpi ordo
-Jendia engaintzeko jarri zuten hoa, karo bazkaiya 're jarri zuten hua 're huskeiya batin jarri zuten 'ta, ni enitzan beiñe geldittu miño.
Bazin bertan jan 'ta itxea tortzen zinak eta. Moniketarrak hoik e han jan 'ta itxea.
- 'Ta barrenin aitzen zinak, zen zen e... batzuk beti barrenin aitzen zinak bestik beti kanpun o' txandatzen tziñazten?
- Bai, minako plantilla 'ta kanpokua bi dia, labaderokuk etzin beiñe barrena joten , 'ta minakuk e' ez beiñe labadorea. Bai, exteriorrekuk 'ta, plantilla difentik, bakotxak be plantilla. Gu minakuk giñan.
-Minakuk. Zu barrenin ibiltzen ziñan?
- Ni ofiziyo pixarra nulako, bestek itten etzittun lanak iñ tten nittun nik eta, titzen ziten kanpoa prankotan, miño a azkeneko hamalau urti hoitan ez e! Haitan enkargatu eondu nintzen 'ta
Ordun goizin sartu 'ta eguerdiarte. Bai.
-'Ta azkeneko zokua 're izautzen zu zuk
-Bai ongi, ongi gañea. Gio neurketan 'ta, holako katxarruk ibiltzen bizkarri makiñat aldiz