"Casamentera"

Nor Gaztañaga Etxeberria, Maitxo; Iragorri Iriarte, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-009
Pasartea 0:41:50 - 0:45:40 (3' 50'')
Laburpena Neska eta mutilen artean errespetu handia zegoen. Frantxixkak koadrilako biri elkartzen lagundu zien, lehenengo pausoa emateko lotsatu egiten zirelako.

Transkribapena

- Biño gariy hartan... Biño gaur bezelakua ez zen ordun. Ordun beste era batea, ez dakit. Bengantza 're...
- Beno pes, hura zen gure ambientia, hura zen gure edukaziyua, hura zen gure jokabiria, pes...
Hartan!
- Bai, biño... Beti bagiñan bat biño bestia...
- A, bai!
- Harroxiuk eta komei! Eta...
- Hombre! Hoi beti izandu da!
- Ittten zittuzten, biño gaiñekun...
- Ba!
- Bai, 'ta geo len 're emakumik aixua aiko zin gaur eun ez, biño len emakumiri beti...
- Hombre, mendeko!
- Beti errespetu haundiya. Ni jostetikan etorri izandu nitzan. Añaitarteko Jexus Mari 'ta... E... Zein zen? Fernandokin ez, Pedro 'ta... Ezta 're! Fernandokin! Hola jostetik itxea 'ta hola "guazen!" 'ta beko iya ne itxeaiño laundu 'ta "aiyo" 'ta "aiyo" 'ta martxa itxea 'ta.
- Bai.
- Tan campante.
- Beste...
- Ibiltzen giñan 'e, ez 'zu oaiñ bezelako... Zeik ez zen, ez zen! Oso difentia zen! Errespetatu itten ziñan. Ni zukin 'ta zu nekin.
- Errespeto gehiyo bata bestikin!
- Bai, errespeto gehiyokin! Sekulan ez arrimatu, ez heldu aldi bat, ez...
- Kenduta... (...) batzuk kenduta, gaiñekuk...
- Deus ez! Nei... Ni behintzat... Ni behintzat hola bizittu izandu nitzan.
- Bai, gaiñekuk 'e bai.
- 'Ta gaiñekuk 'e estilo beretxua ordun. Txikierdin soiñua bukatu zai korrika neskak harrapatzea! Eun argiz atrebitzen ez 'ta illumpetan neskai launtzea 'ta jo! Ioten zin.
- Hoi 're...
- Geo batzuk bueltan igual tortzen zin 'ta afaldu 'o 'ta "bai, holakukin jon nak, 'ta harekin jon nak eta..."
- Zuk erki aitzen zenittun.
- Hombre! Aitzen zin. Biño ez zen zea txarrekoik. Intentziyo txarrakin ez zen joten ordun. Jon 'ta laundu 'ta...
- Holaxen hasiko zin gaiña relaziyuk, ez?
- A klaro!
- Klaro! Hortaxe, holaxe, hola, holaxe... Dena hola zin.
- Hoi Altzatxikiko Anttonina... Beno, Jainkotarra, Jainkuk... Nola dia hor? Zuk izautzen 'ttuzu, Jainkunak deitzen 'yotenak? Pes hoin atta 'ta ama... Ama Altzatxikikua zen 'ta gu giñan ahizpak bezela launak! Bo! Eta Iñaxiotaz gustatzen ba!
'Ta Inaxio bea 're gustatzen zen, biño ez ziyon launtzen 'ta! Pazkutan! Hor dut erretratua karteran oaiñik nik, e! Zea, Lezoa, beno, Lezoa... Han erretratua ate genun, ordun dut karteran erretratua, eakutsiko zattuztet ze politta!
Eta, " Frantxiska, gaur guk biyek nolazpatte apartatu ber dugu kuadrillatik" Klaro, jon giñan zazpi laun 'o, sei 'ro, ez dakit zembat gan. "bai, bai" "Beno, gu Anttoni 'ta biyek zea, habitzea guz" 'ta mutilla han zea Santo Kriston Elizako ixkiña hartan.
- Zai?
- Zai. Hura 're ez zen atrebitzen 'ta! Ni Anttoniri "Guazeman! Gaur engantxatu ber ñeu hoi 'ta!" Torri zen 'ta o... Anttonina kontentu! Ni Iyurritako ondoa alletu 'ta zapatak kentzen!
Orpuan hombesteko babak iñak! Hankutsik! Zapatak eskuan nittula! Beno, etxeko galtzerdiyakin! Handikan aurrea hasi zin Anttoni 'ta biyek jaitan geo launtzen 'ta hortikan in zin nobiyuk! Hautsi zuten barrera hura! Yo la intermediaria!
- Eskerrak zui aittu!
- Ezkondu zin 'ta yasta!
- Ez, oso oso...
- Batzutan ber izaten zen, ez? Hirugarren bat....
- Bai, bai, bai, bai, bai.
- Atrebitzen ez zinantzako.
- Ezin.
- Karo! Gu biyek komplize iñak. Karo, hambeste neskan tartea ez zen atrebitzen 'ta bina bai! 'Ta san (...) "Benga Anttoni, guazeman! Guk gaur aurretik jon ber ñeu!" 'Ta geoztikan nobiyuk.
Altzibartikan launtzen ziyon 'ta hasi zin 'ta ezkondu zin 'ta familiya izandu zuten 'ta yasta.