Oiartzungo aditzaren jokabidea

Aditz laguntzailea

indikatiboa-orain

indikatiboa-lehen

indikatiboa-baldintzazkoa-baldintza

indikatiboa-baldintzazkoa-ondorioa-orain

indikatiboa-baldintzazkoa-ondorioa-lehen

potentziala-orain

potentziala-lehen

potentziala-hipotetikoa

subjuntiboa-orain

subjuntiboa-lehen

agintera

Aditz sintetikoak

etorri

nor

nor-nori

joan

nor

nor-nori

jakin

nor-nork

egon

nor

nor-nori

ibili

nor

nor-nori

ekarri

nor-nork

nor-nori-nork

eduki

nor-nork

eraman

nor-nork

nor-nori-nork

erabili

nor-nork

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.