ote

Forma mugatua: 
otia
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Ote
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Argoma
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiIllunduta itxea. Otia, ba al dakizu ze lanak izaten zin ordun! Otia in, 'ta itxea karri 'ta, jo 'ta... Geo makinak eta sortu zin, biño... Eta "na, ailletu nak behintzat 'ta oain kaka hietzat!" Illargiyai san 'men ziyon 'ta baita ordun hartu 'ta illargiyak beana eaman.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, hoixe.'Ta behiyai maten zen lastuakin nastuta 'ro hola. Hua jaten zuten ba behiyak!
- 'Ta karraittu nola itten zen? Otia sartuko zen bizkarrin!
- E? Bai. Zakua 'ro zerbatt jartzen zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiaskok belarra 'ta eskas zutelako otia ibiltzen zuten 'ta guk berriz, e... Zakar hoi, iñaurkiña, hoi botzen geniyon, majaran onduan besueta behiyai, arratsin 'ta handikan nahi zutena jaten zuten 'ta gaiñekua azpitako.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hik otia itten yun mendira jonta.
- Nik pentsua hortik eamaten nun, Arkaleko menditikan.
- Otia.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- 'Ta otia zertako txikittu ber izaten zen?
- Behiyai mateko.
- Hoi zer zen, belarra nahikua ez zelako?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai. "- Eskuak hola horren okerrak eskuak horren okerrak nola ttuzu? " " -Hok gaztetan ote itten ai geala hotzak gortuta geatuak ttut nik hola zea okerrak" Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Ote jotzen da aitzen ziñazten?
- Bai, denian.
- Berko!
- Berko. Baita sardua eaten e' !
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiPrueba itteko 'ta hasi zinian. Ote jotzeko makinak ikusi al ttuzu zuk behiñ 'e? Hontaka?
-Bai.
-Halakuakin trapua pasatzen genun.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hortik kusko zu Paularren eskuitako zoku hortan nola do ote haundiya oaiñ? Kuste' al zu zuk hortik? Paularre kuste' al zu?
-Eakutsi, eakutsi.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Dena iatze lekuak!
- A!
- Iatze lekua 'ta malkar zarren batian ote zarren batzuk 'o besteik ez.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta ote jotzia gotzen al za zu, zekin itten zenin?
- Bai, geo makina bagenun, biño lendabizi trabazakin.
- Zer zen trabaza?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bestia illargiyana istoiya bazen politta! Nik kusiya ez da, e! Ote ittea jon gizon bat, 'o mutilla, 'o ez dakit ze izango zen. Gu gaztiak giñala kontatu ziguten istoiya! 'Ta ote zamakin urrutitik itxea, baserrira torri 'ta illargiyak argi in 'men ziyon itxea ailletu zen bittarte.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Hau leno dena mendi garbiyak zin hoik denak. Mendi garbiyak, iratze lekua besteik ez zen. Dena iratzia 'ta iratzia. Oain dena (...) 'ta iratzia arbolik ez don lekuan otia do dena oaiñ. Eta gaiñontzin, ez, ez, mendiyak jantzi dia arbolakin, asko, asko.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiLeno mendiyak garbitzen zin 'ta bistan gelditzen zin biriak, biño oaiñ dena otia 'ta dena zakarrak hartu 'ttu 'ta... Hola.
- Jendia oiñez ibiltzen zen 'ta ordun ez zen zikintzen biria.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Ez dakit hoixe... abarkak eta... miño emakumik ordun baserriyan gizasmik bezela itten zun lana e. Nona
i iatzetan... denatan. 'Ta garaia haitan gaiñea, otia 're, mendian in ber izaten zuten 'ta... Zuk ate zu kontua, Altzibertik bizkarka Paularren barrena,
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Goitik betti. Zamakin 'ta hartu bena hua bizkarrin 'ta. Zer 'ta otia! 'Ta geo... geo otia jo makinakin, 'ta arbi pizar bat nastu, jokiya saten ziyoten, 'ta hua eman beiyaiy ordun ez zen pentsoik.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Arantza haik zea itteko ez?
- Bai. Hola, tipu hontan 'o hola. Batzuk iual luzio. 'Ta jarri, taska. Taska saten ziyoten. Hola, eurrakín 'ta iña. 'Ta hara bota otia 'ta kazka-kazka-kazka-kazka jo 'ta atxarraztalukin
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta zea... otia...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Otia... geo iatzia 're... Oain... bueno oain ya ez da itten miño, oain dela gutxi arte itten den bezela ingo zen ez?
- Bai, hemengo iatzeleku... Paularre 're dena iatzia 'ta hemengu denak garbittu ta
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A... Oan otia den hoi?
-Bai, 'ta pagoiy hau eskoiko ailleka. Horrek bau be zea, be bertsua. Pauko errotan errotan eoten zen, Pauko errotan eoten zena zen frantzesa izatez. Eta bada kanta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBiño Sailpuukua kankaillua 'ta zea zen baldarra. Hua ezin harrek, astuari ezin. 'Ta guria goitti iyo'ta ai zen otia jaten 'ro 'ta nik hartu muturretik 'ta Inazio difuntuk atzetikan 'ta asto haundiy hua 're iyotzen genun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Nola hartzen dun larrak eta otiak e?
-Bai, zikiñak bai auro aski han.
-Ez zun, ez zun mango.
-Auro, auro ez da. Hogeita bi urte 'ro baia itxi zela.
-Bai. Zeai 'ta kosta yote
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusizea labadorea gabe
-Pilla hoik kusten dia non nahi oan
-Bai, oan zea belar otiakin pixkat tapatuk dozte miño denbotan eondu dia bixtan.
-Bai, zakartuk bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiZu aitzen ziñan ba saten! " Bai hoik zea 'men ttu gaztetan otia itten ai dela hotzak gortuta geatuak gorrak" Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiUstekabian zea sa sardua barrika, han otia jotzen aitzen giñan bazterrian 'ta. Ean raka raka raka ra. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusimotorra, motorra 'ta guk zea 're otia 're makinakin 'ta 're zeakin 'ta motorrakin 're zeatzen genun makinakin zea jarriya. Korreakin jarri zea, motorrakin zea polea zea makinana 'ta (...)Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Otia 'ta otik 'ta arbiya 'ta hik 'ta belarra 'ta hola 'ta 'ta txikitzeko 'ta makinakin,motorrakin txikitzen genun (...) Horrek jarri ziun, errotaiyak.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix