marru in

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Negar egin
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Llorar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta ospas! Hantxe biyek marruez. Nozpatte ereki giñun 'ta geo hau desapiyuk, berriz (...) ez giñula etxian ametittuko 'ta ez dakit zer 'ta. Ordun ixi-ixillikan! Biño izorrai jo. Hurrengun 'e guk gena iñ! Je! Berko! Gazte dembo gehiyo ez disfrutatzezkotan 'e!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Honbre! Haurrak beren arropak 'e, hiru aldiz 'o... hiru miño geyo, kanbiatu ber izaten zen 'ta zikiña zela eta hau zela 'ta hua zela 'ta marru itten zula 'ta haiken harekin... han, harei kaso in behar. Amak gehiyena kaso.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta nik esaten nun: "Ai bai, gaur afaiyik gabe ohira biali nazu ama, ni near 'ta near ohira pues datorren iandin berriro ingo zattut ba aber ba ze itten diazun!" Y efectivamente. Ni datorren iandian 'e berriz beandu torri, berriz marru iñ, arropak kompondu 'ta ohira.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiBaita absoluziyoik man gabe biali. Atea 'ta marru 'ta marru 'ta... "Zer 'zu marru itteko?" 'Ta "Ez nau absoluziyoik eman, pekatuan naola san nau, ez dutela ber den bezela itten matrimoniyun 'ta pekatuan nagola 'ta ez naula mango" "Zer?" Marru 'ta marru. San niyon: "Beitu Margari,"
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiSan niyon: "Zer 'zu marru itteko?" 'Ta "hola 'ta hola san nau 'ta ez naula absoluziyoik emango 'ta ezin dut komulgatzea jon" 'Ta san niyon: "Ez 'zazula nearrik iñ. Guazen Kaputxinota, nik launduko zattut." 'Ta efektibamente, jon giñan, autobusa hartuta Kaputxinota jon giñan, gauz berak esan 'ta komulgatzea.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi Hura baizen nere jefa zea, handikan tortzen nitzanin horrek kaso itten zin nei. 'Ta san niyon... Erdi marru edo san niyon zean: " Hola 'ta hola pasa 'itt, eltziaiy zea bota 'yot, petrolio ixuri in dit eta... "Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBueno kendu ingo zitela... 'Ta marru 'ta marru, 'ta marru 'ta marru, 'ta marru 'ta marru. 'Ta utzi! Utzi in ziten!
-Bai, e?
-Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix