desapiyo

Forma mugatua: 
Desapiyua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Desafio
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Desafío, reto
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiAtta ez, atta bixixio izan da, e! Jo 'ta hola behiñ 'e ez giñun itten, biño desapiyua bai! Goiz ez bagiñan itxea joten zai jarriya!
- 'Ta zein zen Martinmotzenekua? Atta 'o ama?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiDesapiyua behintzat! Jo ez giñun behiñ 'e izandu, biño... Gaiña billeratik eta goiz jon ber zen, e! Zai. Ni akortzen naz, Iturriozko fiesta batzutan, Santiyotan... Iturrioztik, jakiña, beanduxio! Tortzeko 're biria 'ta... Torri 'ta atia itxiya attak!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta ospas! Hantxe biyek marruez. Nozpatte ereki giñun 'ta geo hau desapiyuk, berriz (...) ez giñula etxian ametittuko 'ta ez dakit zer 'ta. Ordun ixi-ixillikan! Biño izorrai jo. Hurrengun 'e guk gena iñ! Je! Berko! Gazte dembo gehiyo ez disfrutatzezkotan 'e!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Trabaza eur bat. Horrek jakingo 'u ongi! Harrek aba izaten du, eur horren puntan 'ta harrekin kazka, kazka, kazka, kazka, kazka, kazka... Haserretzen giñanin, elkarri desapiyuk eta! Disfrutatu itten genun lanin guk! Hoi jesus!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi"Hua bakarrik ez da eongo han". Tortzen nitzan 'ta... Jesus...! Zeiñek kaso iña bai! Ni gazte gazte gaztia, hogei urte. Ipurtzulotik seika 'ta... "¡Hala... Por ahí! Iros a Navarra!" Eta gaixtuak zin, e! Gaixtuak zin, desapiyuk eta. Bai. 'Ta " Alto...!" han, Zaiko gaiñetik.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Nik... Nik ez nun izautu, biño aittua bai.
- Goñik in ziyon guriai desapiyua... Ez dakit zer zun 'ta guriak "bueno, 'ta prezisua al da hola ibilli berra denatako? Bakarra, ni arotza bakarra hemen 'ta nola ingo 'ttut ba hoi denak?"
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-'Ta desapiyuk?
-Bai hoixe! Desapiyuk.
-Batak bestiri desapiyua in 'ta...?
-Oan dia zea hoik, deporti hoik. San nahi nuke torri 'ta exibiziyua in, ayuntamientuk humbeste patu 'ta bale.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoik oan dia.
-Oan dia hoik, leno dena desapiyua 'ta benga prepatzen 'ta segi 'ta! Biño zortzi arruko harriyakin 'ta. Ez oan bezela berreungua 'ta... Zortzikukin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Beno, ardita 'ro jonta nombaitte orrazia harraptu du han, Kataxuloko zea hartan. 'Ta urrezkua. 'Ta torri da itxea, 'ta ailletu bezela ez 'men zun kusi. Orrazi hora mateko bestela kondenatua 'zango zela! Desapiyua.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBost duroko bat biño besten bat bai 'men zun numbaitt 'e txamarran beste bolsillon batin 'ta hua ez 'men ziyoten harrapatu. Biño kendu 'ta atzea ez beitzeko 'ta seitzeko aurrea 'ta desapiyua inta atzea.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiharrika maten ziten handik eta, yia...! (...) desafiyo gaitzak bai (...).Ni gazte-gaztia... Gazte-gaztia lanin hasi ber izaten baizen ordun!
- 'Ta zu harrobiko trena gotzen za, biño Artikutzakua gotzen al za?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Hoik apostuk.
- Desafiyoka apostuak.
- Garaiy haitan esibiziyuk biño gehiyo zin apostuk. Zea, bat bestikin dirua jokatu 'ta.
Mitxelena Aranguren, Santos