hankatako

Forma mugatua: 
Hankatakua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Zapata
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Zapato
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Eta han ailletzen ez zen traperoik ez zen izaten. Batzuk hanketakuk kambitzea, menditik heldu zinak, beste batzuk "pitar pixka 't maten bazu..." 'Ta pitarran tokiyan saardua ean 'ta o...! Poz erra bai! Santa genun ama gaixua!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiSillak bi illaratan eta neonek jantziko nittun amanak 'o izeban arropak eta hankatakuk, mantilla haundi bat jarko nun 'ta gen ustez elizan geundela, ni bakarra nitzan biñon... Elizan gaudela 'ta apaizak, apaizak guri atzia man 'ta ordunEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta kutsakorrak zin eta ordun e... Baldin bazen, e... Zea, baldin bazon baserri batin e... Zea hoi, este... E... Kutsuzko gaitz hoi, 'o nafarmiña 'o lamparoiyak 'o... Ioziñ holoko gaitz klase, ba ordun hara jon ber zuten personak eta hankatakuk 'ta kambituta 'ta, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gu ez. Gu alparta zarrakin goitik beko kamiyoiño. Han utzi 'ta han hankatakuk jantzi 'ta...
- Bai, ni zapatak...
- Akortzen naiz behin... Topolinuk.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiEta arropa uan biño askoz 'e gutxiyo izaten zen, biñon hobekiyo pentsatuta iña. Eta ordun urtetako itten zen arropa igandetakua 'ta behintzat, eta ordun izaten zen ahal zen dotorena. 'Ta klaro, arropa harrekin zuk hankatakuk 'ta jazten baldin bazenittun berdintso eta ordun Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-'Ta zea e... aaztu zitt ze san ber nizun... A! Hankak, hankatakuk eta nolakuk?
-A! Hankatakuk zea, bei larruakin intako abarkak. Egualdi txarrin, bueno! Trapua, urin busti 'ta trapua nola? Igul-igula. Biño hego-haizia 'ro hola tortzen zenin ez ziñan ibilko hankan gaiñin, ipurdiyan gaiñin, mekauen la letxe...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zakua...
-Hoi da, hoi da...
-Zakua 're tipu hortan, ri-ra inta... Hua lembizi di-dau in 'ta amarratu 'ta da! Zea hoi, abarka larruzko hoi 'ta bale. Eun guziyan hantxe txuf, txuf, txuf, txuf iñez zea. Ez al dakizu hankatakuk bustitzin ze itten dun? Ba tipo hoi...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta horma al zen, kazkabarra al zen, elurra al zen... Jon berra! Jon berko! Txito pelatua jongo baziñan 'de! 'Ta ze arropa 'ta ze hankatako!
-'Ta gutxinin astian behin jon berko zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHua hola sango dugu uda partin 'o hola egualdi lasai xamarrak zin dembun 'o itten genittun arropak eantzi. Galtzontzilluk utzi 'ta gaiñekuk eantzi. Hankatakuk 'e bai. Ez zen xixtema erra e. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Zea, gu eliza joten gi, hua hua mixeiya zen bai, eliza 'ta, hankatako xarrakin, beti hankatako:9468] xar xarrakinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hankataku 'o seurua olakin 'ta ongi al zenuten?
-Bai, bai, bai, bai. Hankatakua ona. Oan batzutan minala zaillena, zaillena ixui loiya pixka 't ebiya baldin bazen.
Irazu Apezetxea, Erramun