xolo

Forma mugatua: 
Xolua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Zulo txikia
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Agujero pequeño
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Zirko erra jartze zitenen. 'Ta bizikleta karrerak eta zintak 'ta...
- Bai hako zintak, hola xolua haitik ta! sartu ber zitenen 'ta.
- Zintak adornatuk denak bordatuk 'ta jarri 'ta geo...
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusigu leiyotik beira eoten giñala 'ta bi errialekuk xolua 'ro, erdiyan zolua izaten zuten 'ta puntapisakin kamiyun 'ta jarri 'ta... Birian amakin batek pikatzen zun aittu!
- A inuzente!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusikalea joten giñanin, bestia kamitu ber izaten genun. 'Ta guk portalik, 'o itxeko sarreratan kroska bat, 'o xolo bat han izaten genun hanketako zar haik utzi eta garbiyak jantzi, kaleko buelta iñ 'ta berriz 'e bueltakun haik hartzeko. Bai, bai, harrigarriya zen.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bota itten zeniyoten ura irakitten!
- Ur berua... Urak irakitten zunin bota 'ta kuela harrek zun azpiyan hola xolo batzuk, 'ta han zittun hola trapo batzuk sartuak. Kompaziyo batea, bi... Lau xulo zittun 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiZea txaol bat. Geo hola arkun iña, zea ez dait nik buztiñakin 'o zekin iña izaten zen. Bai, hola iña. Geo xolua 'ta azpiyan sua itteko lekua, han sua in 'ta ogiya han goiyan sartu 'ta han erretzen 'men zuten.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHolakuk bai hariya, hariya. 'Ta zea barrenin xolo bat hutsa. Nombait sartu 'ta handikan. Josteko makinak nola itten du gaiñin jarrita?
-Karretia, karretia.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHau ibilliya da ba! 'Ta hola hasi nitzan pixka 't kusten 'ta xolo ttiki-ttiki bat iña, biño xolu hartatikan iña arrankia.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Earra! Errak zin e! Kusi nittun nik han, xolu hartatikan. 'Ta hantxe Altziarren zabalduk 'men zoztela hor gaztin artin 'o komei.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, 'ta. Han 'ta geldittu 'ta han xolo bat bada uran itturriya 'ro zerbaitte tubon bat 'o zerbaitte bazen han 'ta. Baldia hartu 'ta han torri 'ta Auntzan Joakin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua zeatikan atetzen zuten errekaz Momoti aldeko xolo xakar batzuk baia han.
-Baita 're.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBaratzin ixkin batin gariya itten genun, ahal baldin bazen sukaldeko leiyotik ikusten zela. 'Ta jartzen genun lixtiyakin, tomate potuk lotu , lixtiyai xolua inta. Eta sukaldeko leiyun barrotiri lotu sokarriy hora, 'o lixtiy hura.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-Jo
- Bos bat xolo 'ro hola saten tzun metro edi'at o' geixiokuk o'.
-Balentin difuntua aitzen zigun guri saten.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Mazan dembo haitan, mazan. Bos bat xolo, metro erdi batekuko' hola itten bazin, ona! Gio itten zin pilla hoik makina hoikin. Jesus! Pagadizabal Artola, Joxe