txikittu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Puskatu.
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Romper
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta baten trajia dena txikittu! O...! Hora zen apurua! Ne, ne dembuan ez dut pasa holako apuroik!
- 'Ta zerbatte san zizun?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiNorbattek...
- (txikittuko zin)
- E?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta san 'men ziyoten... Guriak san 'men ziyon alferezai. Hura berua zeola 'ta peligrosua 'ta hoztutzen utzi ber zela! "¡Ta que no importaba!" Que no séque 'ta no sé cuantos...'Ta botaazi, beai botaazi ber. Bestia bazkaltzea jon 'ta hura geldittu 'ta harrek bota 'ta txikittu bertan! Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Hoi da, hoi da. Bai leno jendia dena oiñez. Geo gu... Ez zattut san leno, gu gerra onduan, gerra demboran, gerra jakiña, San Markotikan tiruk botzen zittuzten ayuntamentui 'ta gu tartin giñan etxia, goiya dena txikittu zuten 'ta gu bihan giñan 'ta bueno handikan lota zeaHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Uo....! Puskaik onenak eamanak eta, hantxe txikittua bazter guziyak eta, ahal zen bezela! Arreglatu pixkat eta ixi-ixilla. Han ixillik eon berra zon. Ez zon han kantai 'ta dantzan ibiltzeik!
- Ez zon, bukatu zin dantzak!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Geo soiñujotzaillik 'e bukatu zin. Donostikuk geldittu zin joten ai zila, 'ta geo kioskua eondu zen dembo asko, biño txikittu zuten hora 're e!. Hondatu 'ro in zen 'o usteldu 'ro... 'Ta geo dena bukatu zen 'ta akabo. Hango, hango fiesta dena bukatu zen. Altziberkua.Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiHemen 'e itxiak izandu zien: Mendin, Mendin dena txikittuta utzi zuten. Eta hor bestia Larria 'o hor inguru hortako baserriy hoik, hoik 'e bai. Eta hola.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiEun batian banijuan pardelka, zea arrautzakin 'ta irristatu 'ta pa! Denak bizkar azpin hartu arrautzak. Tortilla bertan in! Jon nitzan Garañoa neri haik denak zintzilik, txikittu nittula 'ta (Altziko Maixtek) hoik algarak. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, kotxik jo 'ta kapotan gaiñin eaman zin, eskerrak.
-Ze in zizun dena txikittu hezurra?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hortzak 'e, hiru hortza 'ro txikittu 'izkiten denak hortza guziyak, kamiyuan. Hemen hiru kostilla hautsi. Eskerrak kapotan gaiñin eaman zin e! Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, bestela hanka txikittu ingo zun, dena txikittuko ziyon.
-Harrek ez bullik eta ez ezerre.
-Ixil-xil-xillik mutilla!
Zabaleta Labandibar, Joxe