paraje

Forma mugatua: 
parajia
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Toki, leku, paraje
Aldaerak: 
paraja
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Lugar, sitio, paraje
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta "Bai, 'ta ona gaiña!" kontestu ziyon. Oi, nik nekiyena eakutsi niyoten! 'Ta haintzako ba al dakizu ze mesede! Bestela paraja haitik tortzeko kotxik eta... Uain badia, biño!
- 'Ta seme-alabai zuk eakutsi zeniyon? 'O haik eskola jon zin?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, joder! Ondo apalduk jonak zin bai hok, 'ta hala in ber zuten hara jotekun. Miño paraja harta...
- Biria hartan iyo in ber zin e!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bizikleta 'ta (...) guziyakin jon ttun atzin. Aularre 'ta. Miño egualdia zea in baizun, hego haizia, seko-seko baizon 'ta.
- Bai, hala berko, paraja... Malda hua iyotzeko...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi 'Ta ni lanetik itxea heldu nitzan 'ta san zin: "Señor Rosa..." nola heldu zin ben parajatik eta nik san niyon: "¿Por qué no llevas tú?" bera zaldite... "Porque mi marido es dueño y ni pensarlo. Y ya está en el camino" beno, beno. Nik san niyon:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta belaunan gaiña miñ hartu nun. 'Ta geoztik beti beste ayekatik, beste ayekatik ibiltzen giñan. 'Ta paraja txarra zen. 'Ta ayuntamientoa joteko 're aurrealdia denin halaxe zen. Oso gaizki. Eta ayuntamientun gotti joteko, eskaillerak ez oain bezela! Nolako eskaillerak!Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi"Bittorio , nola billatu zunun andria zuk han paraja hartan hura ? " 'ta, "Gizona, gizona, goiz batin ikarrizko haizia zen 'ta zapela (...) bota nomatte 'ta martxa haiziak hartuta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKatalan batzuk izan zittinen gue semik soldauxkan launak 'ta torri zin honea 'ta: "¡Qué pena!" hemen, paraji hontan, autopista in berra "Tan bonito que es esto" 'ta, beno, "Así ha sucedido". Biño gu jarriyak gaude. Ba! Nik hogei urte hogeita hamar urte banittu 'rePikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Seitako mezeta tortzeko baroik tortzen zila...
- Bai. Karo, komulgatu nahi bazuten, behintzat, baruik etortzen... Hamabiyak ezkeo gabian, ez zen ezer hartu ber goizin komulgatu... ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! Baruik? Paraje haitatikan gaixuak!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. 'Ta jesus, geo kastillanua ordun bakizu tortzen zen barra-barra, emigrante jendi hoi 'ta bueno ben parajeta hitz ein ber zuten 'ta gaurko komunikaziyua ez baizen, (...) eskatu ber zun konferentziya 'ta ezin zenun direto, ez zen diretoik (...) ez zen diretoik iñoa 'taHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiJuntatu iual... seun! Sei zazpi laun juntatu makuak hiru hortzekuak 'zaten dia 'ta dxiumba! Denak batea 'ta bra! Goldia bezela 'ta pla! 'Ta pla! 'Ta pla, 'ta pla! 'Ta segi! Hoixe goldian ibiltzeko, paraje zea, maldan, maldan.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Epeleko... Añakiko zea hoitatik Epeleko azpiyan barrena, Gaztaiñomotxin zihar, zihar, zihar Gaztaiñomotxin gaztaindi hortan barrena zihar zihar geo han bera Penai Zar etxe haundiya harren ondoa bajatzen giñan 'ta handik zentralea 'ta. Hor ibiltzen giñan eurketan paraje errak. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Ez paraje erra ba!
-Ez. 'Ta ate genittun 'ta. Geo goiko gaintikan polliki-polliki, polliki-polliki Bianditza. 'Ta Bianditzetikan ez ziok ba kamiyotik atetzeik, hemen sartu berko yeu kamiyoa 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta zembat azienda 'ro? Zembat buru zenittuzten 'ro?
-Hiru-lau behi. Lau eondu zin. Ardiya genun mordoxka. Ehun bat ardi 'ro hola. Bai, ardiyantzako paraje hobia da hora. Behiyantzako biño.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Haik nomatte hanguk zin 'ta paraje haitakuk eta, haik aixa jon tzin.
-Hemenguk o... muturrekua
-Ba eske bu
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Karri zenittun! Karo, zuk parajik ongi izautzen gaiña!
- Hoi ba!
- Karo.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hok 'e paraji hartan bizitzen zian 'da.
-Seniritan iñorrez.
-Eta han ingurun zea, Aizaiñen billera izaten zen?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta toki batzutan gurdiya igual. Mandua ibiltzen zen tokiyan ez zen gurdiyik ibiliko! Toki asko, asko zea gurdiya pasatzen ez zen parajik.
-Ta gurdiyan ibiltzeko mokuk zein zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiArdi kontuta jartzen zila, bakar-bakarrikan, ez dakit zembat ardikin. Eon in ber da, e! Paraje hoita jonta, bakar-bakarrik. Sikiera bi, bueno! Bi 're ez da asko biño bi gutxinez elkarrekin hitzein 'ta.Saizar Lopetegi, Lorentxa