katxarro (1)

Forma mugatua: 
katxarrua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Traste
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Armatroste, cachivache
Jakingarriak: 

Gure zaharrek kotxea edo autoari ere 'katxarro' deitzen diote.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta gue Santosek ze in zun, kampun txabola bat zen, ojeletakin iña, galipotan katxarrun zeakin 'ta iña ,'ta hara hara iñola ez zela urik azalduko, ez baizuten behiñ 'e kusiyik, 'ta amak san ziyon: " horreaiño baita pasa 're!" "Bai zea! Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ez, e... Bai, bai, bai. Ugara bai.
- 'O ze horrei...? Hiru hankako ze horrei deitzen da uara?
- Hiru hankako bai. Kuela. Hiru hankako katxarro bat izaten zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEsmalteiyan beti zapel gorriyakin 'ta zea, reketin dembun 'ta joten zena 'ta hoa pasa! Mekauen Vitoiyak hartu zun Esmalteiya. Vitoitik karri zuten katxarro pilla bat 'ta pillatan denak jarri nittun 'ta.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Plantxak... Elektrikoik ez zen izaten dembo batian. Biño baporekua esaten ziyoten plantxa, gue itxian oso ona zen gaiña. Fuertia 'ta ona. Beste batzuk bazin geo ate zienak senzilluaguak, biño tapa hola zun, e! Kierra hemen. 'Ta handik, kierretik zun katxarro bat hola. Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi Almazenin! Pintxe, pintxe ez zen difentzen. Amakin bat katxarro biali 'ta amakin bat pakete in bai. Pf! Benga paketik in, 'ta benga paketik in! (...)
- 'Ta noa bialtzen zen 'ta gotze al za?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Difentik, e?
- Joe, hoixe. Bazin katxarro pilla erra han, e!
- Oriñal pilla errak 'e izaten zin ba!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Biño ordun (...)
- Ordun! Ordun, joe, ba al dakizu zembat katxarro! Zuk urtian pedido bat in ber zenun fabrikan itxeko 're, 'ta leno san 'uten zerrenda antijukin harrek... Harrei man ber zeniyon.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Dena bizkarrez. Jartzen zen plantan grua txar bat, hola pluma giratoyukin taka. Holako, hako horren tipo bat, bueno haundiyuo hortan 'ta 'biltzen zen zea, katxarrua. 'Ta karro txar bat hartu diro diro, diro, diro... iyoko zun karroka bat maza 'ta.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Animaliyai.
- Hara!
- Hortxe, kalin, hortxe! Lotuak katxarrun, lotuk, jarriyak
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'ta hantxe maten ziyoten bereinkaziyua. Eta oaiñ 'e katiak ben katxarrukin han dozte paretatan.
- Bai, uandik han dia.Han dia uandikan.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiHan martxa 'ta, haik 'e bestik 'e bai martxa. Biño, bai torri 're auro aski atzetikan, ondotik. Poliziko zea, autobusa ez biño hola tipo ereki bat, atia bai galanki. Geo zea bat, polizia sekreta... 'o polizia armadak salto, auro saltatzeko ate bana 'ro tipo katxarro luze bat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun goizin sartu 'ta eguerdiarte. Bai.
-'Ta azkeneko zokua 're izautzen zu zuk
-Bai ongi, ongi gañea. Gio neurketan 'ta, holako katxarruk ibiltzen bizkarri makiñat aldiz
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Asko ibiltzen zenun itaiya zuk?
- Bi nik bai. Oaiñ e' bai e' oaiñ e' nik ez dut nahi motorrik bizkarrin hartuta ne hezurrantzako itten den katxarrua ez da. Nik ez dut nahi.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi-Zea, burni bat zeon. Burniya 'ro katia bezelako bat. 'Ta lapikua handikan sartu. 'Ta katxarro propiyo bat bazun hola zintzillik jartzeko. 'Ta handik nahi zun tamaiñuan, katia nahi bazenun goruo jarri.Etxeberria Olaziregi, Joxepa