iya ailletun

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
Iristear
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Estar al llegar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, asko ze pasatzen zen, nola... Ogiyan 'ta billa torri ber genun Oiyartzuna, 'ta zea, harrobiyan barrena pasa ber genun nahitanahiyez 'ta, tiruk San Markostik titzen bait zittuzten, 'ta, gu iya ailletun, zea, harrobira, ya ailletun harrobira 'ta tiruk hasi zin 'ta,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiMarru 'ta beti astuan zakuri kolpia 'ta mekauen la ospa! Hantxe zean, ya ailletun. Aitxuleiko tunela gaintik pasa 'ta oandik han do biria, nola Bizenten taberna?
-Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hara ya ailletun, kaxku hortan. 'Ta zin lau bost haitz haundiyak, haitz haundi adarrak moztutako haundiy holakuk. Laiñua zen, intza 'ro hola zen. 'Ta banijun ta: /"Alto! Tarara!"/ 'Ta astua re da! Geldittu. 'Ta 'ya noa nijun, ta nik auskalo ze sango niyon euskaaz 'ta.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiTria-ta! Seittun jarri pistola 'ta mekauen la ospa... San niyon guazen, ya ailletun gattuk guazen! Ez! Aittortzik hemen! Zea, paketik non ttuken.
-Mekauen...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hortik zakiten horko ixtoiyak eta.
-Horko ixtoiyak hortik. Lesakatik beitti hor,Lesakatik beitti, Berako tarti hau. Bai, Endarlaza biño goro. Nola da han zuiya romanua, zea kolgantia 'ta zentrala 'ta? Lesaka ya, oi Berára ya ailletun.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGu ya ailletun 'ta hora hilla han. Bai. Geo seittun geldittu zin, beno, geldittu, berriz 'e seittu zuten, biño gu pasa giñan gen tokira jon ber genun aldea. Pozik tiroik ez zenin! 'Ta holaxe, gaizki, gaizki. Gaizki ibilli giñan. Egimendia Aranburu, Korneli