gizaseme

Forma mugatua: 
Gizasemia
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Gizonezko
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Hombre, varón
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Jostundi gehiyo? Baiño ez da nik nere burua alabatzetik eta gauza miño horrek gizaseme arropa e? josten baizun trajik eta horrela... kalian... eta galtzak eta... josten bai baiño beste... emakume prenda gehiyo. Jostunak bazian bai, bai:Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Soiñekuk 'e bai. Bueno! Gizasemen arropatikan emakumina 're asko. Traje dela 'ta soiñekua, soiñak eta...
- Len emakumik galtzakin ez.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi-Bonbakin. 'Ta iande, ordun lanbatin lana itten zen. 'Ta iandin... guardiya 'zaten zuten, mineruk. Txandaka e! Bi, bi gizaseme 'ta ura atetzen aitzen zin orduata alde arte. Zea ura... 'ta oan eongoia mina haik, eongoia... urez betiak 'ta erortzak... Jesus! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta handikan Altziberra sartu 'ta Altziberko billera, jaitan izaten zen 'ta, gu pozik, amak permisoik ez zigun maten joteko halakota 'ta "gaur aprobextuko ñeu ba" Altziberko billera! Hara jon 'ta, ez dakit zein izango zen, han gizasemen bat, san zigun:Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi"Ez det nahi gizaseme
ezkongai 'ta ezkondu
ez eman da ez kendu,
da gauza aitortziak
lotsa ematen du"
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Karo, karo.
- Hombre, karo ez konpatu gizasemetik emakumia ez konpatu, zea aitzeko. Pues holaxe pasatu dugu guen bizimodua. Holaxe holaxen dena saten zattut.
Iñarra Lizaratzu, Manuel