galanki

Kategoria gramatikala: 
Zenbatzailea
Batuan: 
Asko
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Mucho, en abundancia
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusijendia galanki izaten zen jaitan han! Irundik eta, zembat jende joten zen! Asko jendia!
- Oiyartzunguk bakarra ez, e!
- Oiyartzunguk bakarra? Oiyartzunguk biño gehiyo izaten zen kampokua!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Hoi? Jaten ai giñela. Saguak 'e bai galanki 'ta! Saguak 'e ibiltzen baizin!
- Haik 'e aletzen zuten!
- Haik 'e aletzen zuten! Holaxe.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi'Ta geo han eon ber. Trixtura! Galanki pasa ber. Nik ez nitzake izan alegria haundiko gauzak pasatakua biziyan, ez. Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi-'Ta motua eosteko 're lana in berko zen e!
-Bai galanki!
-Joe...
-Nei lembiziko motua kosta zin hogeita bi milla pezta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBai, ´ta holaxe! Ordun `e lana galanki! Hala gue ama kostubratua zen gue ama goiz muitzen `taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEunan zea, udaan 'e, hoi udaan.`Ta hua attona segakin belar ittea `ta haik zabaltzea `ta, bega hara! Bai.`ta holaxe, ordun 'e lana galanki. ´Ta hala gue ama kostrunbratua zen goiz muitzen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan martxa 'ta, haik 'e bestik 'e bai martxa. Biño, bai torri 're auro aski atzetikan, ondotik. Poliziko zea, autobusa ez biño hola tipo ereki bat, atia bai galanki. Geo zea bat, polizia sekreta... 'o polizia armadak salto, auro saltatzeko ate bana 'ro tipo katxarro luze bat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBarkua izugarriyan men zen, ta jendia 're bai galanki! 'Ta, ez atetzeko! 'ta, frantzesa hokin batea bi frantzes ba 'men zinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hoi da, txotxin ez.
-Txotxin ez dugu saltzen. Lana du. Dirua ate bai galanki, doblatua.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Askoik ez. Tirua bai galanki! Tirua bai. Pakun, pakun! Holako tiro alu bat. Pakun! Holako tirua! Tiro bat! Zeateiyan izandu ga gu. Goi harta jon, iatze lekoa 'ta ordun Galtzaberriko... Ordun hemen zentralin 'ta (...) Zabaleta Labandibar, Joxe