ezere

Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Ezer ere
Aldaerak: 
ezerre
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Nada
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Karlista jendiak behiñik pin bai. Biño nik uste 'ut zentzurikan ez zutela askorikan. Ezer... Esan nahi za... Ez dakit nola esplikatu! Sentimentuik edo ezeren... Pasiyo txarrik gabeko edo ez dakit nola esan, jokabidi hoiyek hartzia edo egittia.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Elizan kontuk. Gizonan batzuk jarri zittuzten gauzak. Porke hoik jaungoikuk jarri... Ez da posible jainkua... Ona besteik ez da eta gero hori zea... Haur gaixuak, inuxente gaixua haiek ezeren zeaik...Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Karo, ze razionamenduk 'e ez zun asko emango!
- Oi! Razionamentoik ez zen ezere izango, ezerez ordun razionamentoik, gutxi!
- Karo!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ogiyan billa joten giñanin 'e ze maten zuten ba? Ogi... Tostada zar zea batzuk, hola redondo... Eziñ txikittu zin mooko zea batzuk tostada zar batzuk, besteik ezerez.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai, eaman zittuzten! Bate mantxa zuna iruitzen zitzaiyotena hartu 'ta eman kartzela 'ta, kartzelan hantxe iuki. Ahalik eta jendia muittu 'ro, jendia zeatu zen arte, aleiya, haik ez zutela ezene kulpik. Kampotik etorritako jendia zela dena, gu bertakuk ez genula ezere kulpik!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiarratsin 'e iual ibiltzen zin non nahi 'ta. Behiñ 'e ez zitzaiyon tokatu ezerez, biñon...
- Tokatu baziyon...
- Larri aski ibiltzen zen tokiyak bazittun. 'Ta hara jon 'ta han iriña maten ziyon harrek,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiBesteik ez zen, ekonomikaik 'ta butanoik 'ta ezere!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEsaten dute ez daukatela ezeren alderdi gabiak, bankun redituan dauzkatela soldata eta dotiak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEutek ez zun baserriyik eta ezere 'ta Altzibarren bizitzen zen. 'Ta iriyakin lanin 'ta harrekin. 'Ta Aotx hoik 'e bai, Ugaldetxoku hoik 'e. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Zoldao primera in ziaten, ez guardiyik ez kuartelik ezerez. Demboa ezin pasa. Geo Albazetea jon tzin han bai han libertadia bazeon.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta Burgoseko kalea ezerta, mendialdea! Geo Albazetea jon giñan han etzen ezere han ezten.Iñarra Lizaratzu, Manuel