euntalako

Forma mugatua: 
Eguntalakua
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Egundoko
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Enorme, tremendo
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusikarnabaletan, bialiko zun be telegrama 'at galaziya zola ta ez zela, 'ta zigortua izango zela 'ta ez dakit zer 'ta baki zer 'ta... Euntalako... 'Ta dena, akuerdo guziyak denak telegramaz etortzen zin 'ta guk dena telegramaz ayuntamentoa bialtzen genittun.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusibea itten zela responsable denantzako 'ta itteko mesede andri hari pakin uztia, e! Herri guziyan parregarri zabilzaztela 'ta ez zutela eskubireik 'ta... Euntalako bronka armatu 'ta hala moztu zen hura. Bikaiyua ate zelako. Biñon... Gaizuak! Zea, bertaiño Altziberko... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusieta euntalako kampanak Errentiyan 'ta kohetik eta jesus...! Zer ez zen han! 'Ta "bada gaur, haundiya pasia da ba gaur, beitu, zerbai badugu!" 'Ta gue Antoniok san zun: "ez ga itxea jongo, e! Goiz! Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta Gonzalez 'ta hoik bi 'ro hiru han juntatu 'ta: "Ez gizona ez, hau ez da gizona. Hoik ez dia geldittuko kontuk, bertsuk bronkako zeak dia 'ta" Hoik 'ta euntalako zea rollua armatu yote 'ta utzizi beimpin, utzizi.Irazu Apezetxea, Erramun