Errenteiya

Kategoria gramatikala: 
Toponimia
Batuan: 
Errenteria
Aldaerak: 
Errentiya
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Rentería
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai. Ba, igual du!
-Aztu. 'Ta geo bakizu, Errentin, batzuk Errentiyan bazela musika 'ta ez dakit non zela 'ta, pixkaka pixkaka attu in zen! Altziberko billera attu zen,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiIrundik eta Errentitik eta denetatik, Errenteiyan 'e bazen musika, biñon... Gaiña fiestetan han Errentiko musikeruk ekartzen zittuzten. 'Ta hortxe ibiltzen zin denak!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiBiñon hemen ibiltzen zinak ez, Errentiyan. Errentiko musika jon 'ta Errenteiyan bai baltsin, biño Errenteiyan ez kusten hemendik! 'Ta geo hemen 'e berriz beste karta. Biarren txanda bazela 'ta ez bazuten, nahi bazuten eliza sartzeko, biñon fede gabeko jendia zela!Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiDonostiyan 'ta Errenteiyan ibiltzen dinak!" 'Ta hartara pasatzen zen. 'Ta halaxe. Halaxe gazte demboa. Geo ni saarteita hasi nitzanin, nik san nun: "nik ezin dut posible denakin!" Geo itxian 'e lana nun 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiZeatikan abixua, e... Errentiyan sarrera nola da hor?
- Gabierrota?
- Gabierrota 'ro nombatte hortik abiso bat, behi bat bazola han,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusihonea torrita 're bai, 'ta hemen hasi zin txistua jotzen denak. 'Ta geo in zin, kalea jon txistulaiyan itxea, ze, ez dakit zein zen? Zein zen hura? Mendizabal eo... Ez dakit zein zen, txistulaiya... Batzuk 'ta bestik berriz, Errentira 'ta partittu in zin. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Kaso bai, hola tokata bat 'o beste 'ro itten zuten, biño "gaurko nahikua dugu, e atta! " "bai, bai. Zuzte, zuzte nahi zuten tokira!" saten ziyoten. 'Ta geo batzuk Errentira jon zin 'ta geo bestik Donostira jon zin 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Geo Juanitoi 'ta béak ahaleiñ in zittun 'ta kusi zun ba: " ba hoik ettit errenditzen hemen nik nahi 'uten bezela!" 'ta in zittun txistulaita batzuk Errentira jon zin 'ta bestik Donostira, 'ta partittu zin 'ta hoik 'e bestekin ikasi zuten hoik 'e. Hoik 'e...Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'ta geo trenea bajatzen zuten 'ta trenin eamaten zuten Errentira, zeara, Gabierrotaku horta... Ez dakit ba, Errentiyan sarreran, behintzat deskarga izan ber zuten.
- Bai. Kaputxinuk 'o inguru hortan.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa