eman

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Eraman
Aldaerak: 
Eaman
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Llevar
Jakingarriak: 

Oiartzunen ohikoa da "eman" esatea

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Pozik eman ezkeo.Tolarik itxian baizin.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi"A ze poza hartu ber dun gue, gue gizonak saten 'yotenin zuekin eondu nazela!" Enkarguk ber nittunin, apuntatuk jartzen nittun, eta bueltakun utzitzen zittun 'ta Artikutza 're dena hara eamaten zun.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHala joten zin. 'Ta ni eon 'ta han non 'ta tiruk: "Ostia", tiruk aittu nittun 'ta torri zen txoferra 'ta: "Dios, tiruk aittu ttit motel, tiruk", "Ze tiruk?" Gau giro txarra zeon, redios: kazkarra 'ta egualdi txarra. "Bai, nahi nike gaur beste haunbeste pakete balia, emango nittike gustoa",
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiGeo astuak zittunak, pos... Gutxiyo, klaro! Beti. Eta hara joten 'men zin,biñon hara 're askotan joten 'men zin, biñon alperrikan. 'O batzutan izin zutelako eman iriña, bertan igual geldittu ber izaten 'men zuten euna 'ta gaba, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. 'Ta eman.
- Entendittu.
- 'Ta pazientziya 're bai, e?
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- A.
- Ezkontzian hura eman atautxi 'ro amautxi. Amautxi hura eaman.
- Hoi da. 'Ta ezkontze ez bazen?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta kantidadia emango zenun ba?
- Hoi buruan eamaten nun barriñua. Hoik ibilliyak e? Hoik bizimoduk e?
- Xuxen-xuxen jongo ziñan...
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Zoldau eman ziaten 'ta torri nitzanian e' nitzan hara jon. Han lana ez zen itten miño irabazi 're ez. Han ez ziñan zikintzen miño handik alde in nun.
- Laneratik?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta nola izaten zen? Karga bat saar...
- Karga 'at saarrana, pes berrehun litro. Berrehun litro.
- 'Ta geo hoi zekin... Non eamaten zutela saten zenun? Bueno, eaman garlian 'o eman berko...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Bai, eaman zittuzten! Bate mantxa zuna iruitzen zitzaiyotena hartu 'ta eman kartzela 'ta, kartzelan hantxe iuki. Ahalik eta jendia muittu 'ro, jendia zeatu zen arte, aleiya, haik ez zutela ezene kulpik. Kampotik etorritako jendia zela dena, gu bertakuk ez genula ezere kulpik!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi Zentralian 'ta...
- Harta gutxinin ez karri 'ta eaman itteko.
- Bai, bestela ba al dakizu eman 'ta karri 'ta... Ze karga burniziyak béak 'e! Joe, 'ta borra 'ta!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta hola itten 'men zizkaten. 'Ta geo amona 're han barrenin. 'Ta hua eziñ emango ba, eziñ eama! Aleiya, guk haik atetzin, harrek 'e ate ber zula. 'Ta geo beste txanda batin, holaxe ate 'men zin 'ta berriz 'e han geldittu amona hoi, anai-arrebak eta han 'ta gio dembotan ez 'men zen atetzen gaiñea 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiSoldao jon soldao eman ziaten 'ta torri 'ta san tzin enkargatuak, jon nintzan despeida matea. Ta san tzin:Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHarrek 'e itxetikan, hemendikan, hartu 'ta hara emana 'ta hola. Denak soziyo. Biño hondatu, san 'men ziyon alfereza, gaiñea apaiz estudiantia 'ro izan ber zun. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi'Ta geo honuntzian ogiya karri 'ta hola ibiltzen zen.
- Itten zun trukia nombatte.
- Bai. Eun batin kompaziyo batea emango zun babarrunaz betia 'ta geo...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta geo Aizaiñea 'ta hola ez ziñan fan zu?
-Geo Aizaiñen gau, zea emango zigula eskola. Zuk izautuko zenun, Trumoiya Miel, praile ibilliya izautze al zu?
-A bai Trumoiya.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix